Çan Belediyesi, eski lojmanların yıkıma başlanması süreci hakkında bilgilendirmede bulundu.
 
Çan Belediye Başkanlığı teknik ekiplerince mülkiyeti Çan Belediyesine kullanımı ise Çan kaymakamlığı ile ortak olan eski lojmanların kırk yılı aşkın süredir kullanımda olduğu kullanım ömrünün tamamlanmış olduğu yapının bakım ve onarım ile geri kazandırılamayacağı 2017 yılında tutanak altına alındı. Yapı durumu tekrar incelenip, yapılan yazışmalar ve gelen kurum görüşleri sonucunda alınan yıkım kararı kesinleştiği bildirildi.
 
Konuyla alakalı yapılan açıklamada; “Süreç burada konaklayan iki vatandaşımıza izah edilmiş, yıkılma kararı alındığı andan itibaren lojmandan tahliyeleri için tüm kolaylıklar sağlanmıştır. Kişilere kalabilecekleri yeni konutlar tesis edilmiş, bulunan yerlerin bakım ve temizliği belediye tarafından yapılmış nakliye de belediye tarafından üstlenilmiştir. Herkesin insan onuruna yaraşır yaşama hakkı olduğu gibi konut hakkı da anayasamız ile ayrıca düzenlenmiştir. Temel insan hakkı olan insanca yaşama hakkının Devletin yerelde tezahürü olan belediyeler tarafından da sağlanması en temel vazifelerimiz arasındadır. Can güvenliğinden yoksun yıkıma yüz tutmuş bina içerisinde, sağlıksız koşullar da yaşayan insanlarımızın bu durumuna, tarafımızdan kayıtsız kalınması mümkün değildir. İnsan sağlığı ve insanca yaşama hakkı belli bir kesimin değil tüm halkın hakkıdır.  Söz konusu tahliye süreci birtakım kişilerce bilinçli olarak halkımızı yanıltıcı bir şekilde paylaşıldığı görülmüştür. Belediyemizce vatandaşımıza tahliye için tebligat yapıldığında mağduriyet yaşamayacağı ve taşınma sürecinde gereken tüm desteğin verileceği iletilmiştir. Vatandaşımıza ikamet edebileceği yeni bir yer bulunarak, yeni kalacakları evin gerekli bakımları belediyemiz tarafından yapılmış ve taşıma işlemi de yine belediyemiz tarafından tamamlanmış olmasına rağmen kedilerini almadan gitmeyeceğini beyan etmesi üzerine veteriner hekimlerimiz kontrolünde kedilerin taşınması da sağlanmıştır. Kişi buna rağmen birkaç gün daha kalmak istemekte diretmiştir. Yıkım işini alan firma işini tamamlaması için ek süreler dahil kanunen kendine tanınan tüm süreleri tüketmiş olduğundan iş bitirilmediği halde ikinci bir ihale sürecine gidilmesi gerekecektir. Bu ise kamu zararı oluşmasına neden olacaktır. Çan Belediyesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi hususunda ne kadar hassas ise aynı hassasiyeti kamu kaynaklarının kullanılması noktasında da göstermek zorundadır. Bu bilinçle devam ettiğimiz yolda kötü niyetli kişilerce yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi hususu sevgili halkımıza saygı ile duyurulur.”