Çanakkale Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, koronavirüs (Covid-19) pandemi dönemi kapsamında turizm tesislerine yönelik olarak alınması gereken tedbirler açıklandı.
 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 3 Haziran Çarşamba günü Halk Sağlığı kapsamında COVİD-19 salgınının ülkemizde etkisi bitene kadar ilde alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda kararlar aldı. Kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilen dönemde, turizm tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak alınacak önlemler için kararlar alındı.
Çanakkale’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında turizm tesislerine yönelik şu kararlar alındı; “Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan
Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında,
kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunulmaktadır.
Bu kapsamda, halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan; otel, termal/kaplıca
otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar
ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm
Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen
önlemlerin alınmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına.
A)Genel Esaslar
1. Bilim Kurulunun sektörel bazda yayınladığı rehberler esas alınarak konaklama
tesisinin bünyesinde bulunan tüm bölümlerine yönelik (misafir odaları, yemekhane/restoran,
mutfaklar, yüzme havuzları, spor merkezleri, hamam, sauna, SPA merkezi, kaplıca vb.)
temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri, misafir/personelde hasta, semptomlu, şüpheli
durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık
belirtileri gösteren misafire personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri
belirlemek üzere “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanmasına. Bu planda;
a. Tesisin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve iletişim bilgileri,
b. Tesiste yer alan restoran, kafeterya, hamam, sauna, buhar banyosu, masaj üniteleri,
jimnastik salonu/spor salonu gibi özel ve genel kullanıma özgü alanların her birinde bu
Genelge dahilinde belirlenen kuralların yanı sıra mesafenin korunmasını sağlamak üzere
aynı anda kaç personelin/misafirin bulunabileceğine yönelik planlamalar,
c. Tesiste bulunan ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemeleri, bu
alanların çalışma saatleri, çalışma usulleri (randevu, sıra usulü vb.), her kullanım sonrası
uygulanması gereken temizlik, dezenfekte ve havalandırma işlemleri ve bu işlemlerin süresi,
temizlik/dezenfekte/havalandırma işlemleri sonrasında yeni misafirin kabulü için
beklenilecek süreye yönelik planlamalar,
ç. Lokanta/restoran ve resepsiyon gibi mesafenin korunmasını zorlaştırabilecek alanlara
yönelik yer işaretlemeleri, şerit ve bariyer düzenlemesi vb. tedbirler,
d . Tesis içerisinde misafirlerin birbirleri ve personel ile temasını en aza indirmek,
mesafenin korunmasını sağlamak ve misafirlerin ulaşmak istedikleri yere kolayca
ulaşmalarını sağlamak amacıyla; koridorların/alanların gidiş/dönüş yönlü olacak şekilde
zemin işaretlemelerini içeren gerekli tedbirler,
e. Tesis bünyesinde bulunan tüm bölümler için (lokanta/restoran, mutfaklar, spor
salonları, misafir odaları vb. alanlar için ayrı ayrı oluşturulacak) tesis personeline yönelik
takip ve denetim çizelgeleri,
f. Tüm genel kullanım alanlarının (genel tuvalet, lobi, resepsiyon, tesis koridorları vb.)
temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (bu süre 2 saati aşmayacak şekilde belirlenecektir), bu
alanların temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların
kullanımlarına ilişkin standartlar,
g. Tesisin tüm alanlarının (misafir odaları, yemekhane/restoran, mutfaklar, ortak
kullanım alanları vb. dahil) temizliğinde personel tarafından uyulacak standartlar, temizlik
esnasında kullanılacak koruyucu ekipmanlar (tıbbi/bez maske, tek kullanımlık eldiven, yüz
koruyucu siperlik vb.) ve bunların kullanım sürelerinin yanı sıra Koronavirüsle mücadele
kapsamında yapılacaklar hakkında verilecek teorik/pratik eğitimler ve denetim usulleri,
ğ. Tesislerde konaklayan misafirlerin konaklama süreleri bittikten sonra odanın
temizliği/dezenfekte edilmesi ve havalandırılması, aynı odaya yeni misafirin kabulüne
ilişkin prosedürler,
h. Tesise kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri vb. tesis dışından gelen her türlü
malzemenin kabulüne ilişkin usul ve esaslar, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek
tesis personelinin ad, soyad ve iletişim bilgileri ile bu kişilerle temasın en aza indirilmesine
yönelik alınacak tedbirler (Bu kapsamda, ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve
iletişim bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler asgaride 14 gün süreyle muhafaza
edilecektir),
ı. Misafirlerin ve personelin tesisin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık
ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve bu kuralların personele tebliği,
i. Misafir ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşabilmek ve gerekli yönlendirmeyi yapabilmek üzere tesise en yakın sağlık kuruluşu, bu
sağlık kuruluşunun adresi, telefon numarası,
j.Hastalık belirtileri gösteren personel/misafirle ilgilenecek tesis görevlisi/görevlilerinin
ad, soyad ve telefon bilgileri (bu kişiler 24 saat esasına göre görev yapacaktır.),
Tesis görevlisinin şüpheli veya pozitif vaka durumda olan kişilere yaklaşımı, Sağlık
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek usul ve esaslar
dahilinde şüpheli/hastanın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, takibi, konaklamasına ilişkin
esaslar,
k . Koronavirüs (Covid19) şüphesi ile en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilen
personel/misafirin konakladığı odanın temizliği/dezenfektesinin yapılma usulleri (temizlik
personelinin bu işlemleri yaparken kullanacağı koruyucu ekipmanlar ve işlem süresi vb.), bu
kişilerin temas ettiği kişilere ve diğer misafirlere yönelik alınacak tedbirler,hususları ile her
tesisin bulunduğu bölgenin özellikleri (vaka sayısının yoğunluğu vb.) dikkate alınarak diğer
hususlara da yer verilebilmesine.
 
2.“Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” kapsamında, uyulması gereken kurallar tesiste
personel ve misafirlerin kolaylıkla görebileceği alanlara (lobi, resepsiyon, yoğun
olarak kullanılan koridorlar, restoran/lokanta girişleri vb.) ve misafir odalarına
asılmasına, bahse konu plan tesisin internet sitesinde de yayımlanmasına.
3.“Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” kapsamında, misafirler tarafından kullanılacak
konaklama tesisinin bünyesinde bulunan tüm bölümler/alanlar için bu hıfzıssıhha
kararı kapsamında uyulması gereken tüm kuralların belirlenmesi, bu kuralların
uygulanması ve denetiminden sorumlu personel görevlendirmesinin yapılmasına. Bu
görevlendirme yapılırken tesisin büyüklüğü göz önünde bulundurulması ve
görevlendirilecek personel sayısının da bu doğrultuda belirlenmesine.
4.Planın düzenli aralıklarla değerlendirilmesine, uygulamada karşılaşılan
sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya
konulan ilave tedbirler dikkate alınarak güncellenmesine.
5.Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek
üzere hijyen ve temizlik tedbirleri başta olmak üzere her bir alan için
alınan/uygulanan tedbirlere ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol
listelerinin hazırlanmasına.
6.Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının söz konusu formları kullanarak her
saat başı tesiste alınması gereken tedbirleri denetlemesine, aksaklıkları giderecek ve
varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda tesis yönetimini bilgilendirmesine.
7.Tesislerde konaklamaya gelen misafirlerin hem diğer misafirlerle hem de tesis
personeliyle fiziksel temasını azaltmak amacıyla tesisin ortak kullanım alanları için
mesafe planları hazırlanmasına. Hazırlanan bu planlar çerçevesinde tesisteki tüm
ünitelerin girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı
yer işaretlemelerinin yapılmasına.
8.Tesislerdeki ortak kullanım alanlarında (restoran/yemekhane giriş/çıkış, ATM
noktaları, lavabo çıkışları, havuz, plaj, hamam, sauna, termal/kaplıca vb.) el
antiseptiği veya dezenfektan bulundurulmasına, teması mümkün olduğunca
azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmasının sağlanmasına.
9.Koronavirüs (Covid19) ve hijyen uygulamalarına ilişkin bilgilendirme
afiş/panolarının hazırlanmasına, personel ve misafirlerin rahatlıkla görebileceği
alanlara asılmasına.
10. Misafirlere, resepsiyonda Koronavirüs (Covid19) ile hijyen konusunda
alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı
bilgilendirme yapılmasına.
11. Misafirlerin talep etmesi halinde tesis girişinde yeterli miktarda maske
bulundurulmasına.
12. Konaklama tesislerinde Koronavirüs (Covid19) şüphesi taşıyanlar ile
pozitif olan vakalar karşısında ne tür işlemlerin yapılacağına ilişkin usul ve esaslar
Kültür ve Turizm ile Sağlık Müdürlüğünce belirlenmesine.
13. İlgili mevzuat gereğince bünyesinde revir/sağlık birimi bulundurması
zorunlu olan işletmeler, bu kapsamdaki personelin tam zamanlı olarak görev
yapmalarına ilişkin gerekli planlamaları yapmasına.
14. Pandemi süresince tesislerde bulunan kapalı alanlarda konser, gösteri
vb. toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine.
15. Tesis bünyesinde bulunan mescitler İçişleri Bakanlığı İller İdaresi
Genel Müdürlüğü’nün 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge hükümlerine uygun
olarak kullanıma açılabilmesine. Mescitlerin anılan Genelge kapsamında kullanımına
ilişkin gerekli bilgilendirmelerin (afiş, pano vb.) mescit girişlerine asılmasına, bu
koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine.
16. Valilik/Kaymakamlıklarca, konaklama tesisleri ve alt faaliyetlerine ilişkin Sağlık
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeler takip edilerek uygulamarın gözden
geçirilmesine ve gerekli hallerde güncellenmesine.
B) Personel ve Eğitim
1.Personel girişinde, dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya
antiseptiği bulundurulmasına.
2.Personelin tesise giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya
da temassız ateş ölçerlerle yapılmasına ve bu verilerin günlük olarak kayıt altına
alınmasına ve asgari 14 gün süreyle saklanmasına. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı
kişilerin de koronavirüs (Covid19) açısından izlenebilmesi için personelden bu
kapsamda bilgi alınmasına.
3.Tesislerde çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman
bulundurulmasına. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği
tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı
kullanmasına (Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, yeni maskenin
takılması esnasında ise el temizliğine özen gösterilmesine.).
4. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeninin sağlanmasına
5.Personel, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılmasına. (El
hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su
ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı
hususunun esas alınmasına).
6.Eldivenin doğru kullanılmaması Koronavirüs (Covid19) bulaş riskini
artırabileceğinden personelin kart, para veya fiş alırken teması önlemek üzere eldiven
kullanmak yerine ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılmasına.
7.Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen
gösterilmesine.
8.Tesis bünyesinde görev alan personele işletmede uygulanacak plan, hijyenik
malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda periyodik temel eğitimler
verilmesine/verdirilmesine. Söz konusu eğitimler mesafe kurallarına uygun ortamda
mümkünse uzaktan eğitim (eeğitim) metoduyla gerçekleştirilmesine.
9.Temas ve izlem haritası oluşturulabilmesi amacıyla ünitelerden sorumlu
yöneticilerce personelin gün içerisinde çalıştığı hizmet alanı, saati ve süresini
gösterecek şekilde kayıt tutulmasının sağlanmasına ve bu verilerin asgari 14 gün
süreyle saklanmasına.
10. Tesislerde görevli personelin duştuvalet, dinlenme, ortak yemek ve
sosyal alanlarının mesafe koşullarına göre düzenlenmesine (bu konuda gerekirse yer
işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılmasına) bu alanların kapasitesinin
belirlenerek, belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına
müsaade edilmesine. Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde
dezenfeksiyonunun düzenli olarak sağlanmasına. Ayrıca buralarda alkol bazlı el
antiseptiği/dezenfektanı bulundurulmasına.
11. Tesislerde işe yeni alınacak ya da mevcut (çalışan) personelin işe
başlayışı yapılmadan önce, Koronavirüs (Covid19) hastası olup olmadığı veya
hastalığı atlatmış ise son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük sürenin geçip
geçmediği ve sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe girip
girmediğinin sorgulanmasına. Sorgulamalarda anılan durumlara rastlanılması
halinde; gerekli tedaviyi olmadan ve/veya son negatif test tarihinden itibaren 14
günlük bir süre geçmeyen personelin işe başlayışının/işe devamının yapılmamasına.
Ayrıca personelin işe kabul şartlarında Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi
verme yetkisi olan firmalardan “Hijyen Eğitimi Sertifikası”na sahip olma kriteri de
dikkate alınarak, mevcut çalışan personelin bu Genelgenin yayımlanma tarihinden
itibaren en geç 1 ay içerisinde uzaktan eğitim (eeğitim) metoduyla anılan sertifikayı
almasının sağlanmasına.
12. Personelin konaklama üniteleri/lojmanlarda koğuş sisteminde
konaklama yapılmasına müsaade edilmemesine, personelin en fazla 4 kişilik
odalarda konaklamasının sağlanmasına. Bu alanlara dışarıdan ziyaretçi, akraba ve
arkadaş kesinlikle kabul edilmemesine. Bu alanlarda ve personel transferlerinde
mesafenin korunmasına yönelik önlemlerin (servis araçları için belirlenecek mesafe
kurallarına uygun olarak personel taşınması, yemekhanelerde mesafeyi koruyucu
gerekli yer işaretlemelerinin yapılması, tıbbi/bez maske kullanılması vb.) yanı sıra
diğer hijyen önlemlerinin de alınmasının sağlanmasına.
13. Tesis giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili
olarak görev yaptıkları süre boyunca) maske ile beraber yüz koruyucu/siperlik
kullanmaları zorunlu olmasına. Güvenlik görevlilerine yaptıkları işlemlerden (kimlik
alıpverme vb.) sonra kullanmaları için alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı, tek
kullanımlık mendil ve atıkları için özel çöp torbaları verilmesine.
14. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs
(Covid19) semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin tesis
yöneticisine bildirmesine.
15. Tesis yönetimince, personele belirli periyotlarla hastalık belirtisi
açısından Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi vaka sorgulama kılavuzuna göre
değerlendirme yapılması ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş,
öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde
Koronavirüs (Covid19) testi yaptırılmasına, sonuçlar kayıt altına alınarak muhafaza
edilmesine, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması
nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test
sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test
sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmemesine.
16. Personelin tesise girişi/görevi esnasında herhangi bir hastalık belirtisi
göstermesi halinde (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda
kayıp, halsizlik vb.) bu Kararın “A) Genel Esaslar” bölümünün 12 nci maddesinde
yer verilen hükümlere göre hareket edilmesine.
17. Personel, koranavirüs semptomu/şüphesi bulunan misafir ile temas
etmesi halinde nasıl hareket edeceği konusunda bilgilendirilmesine.
C)Temizlik ve Hijyen
1.Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun
dezenfeksiyon malzemeleri ile belirlenen sıklıkta yapılacak ve bu Kararın “A) Genel
Esaslar” bölümündeki 5 inci madde uyarınca hazırlanacak günlük/periyodik izleme
formları ve kontrol listeleri ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt
altına alınmasına.
2.Temizlik personeli temizlik/dezenfekte işlemleri süresince mutlaka tıbbi/bez
maske, şeffaf yüz koruyucu siperlik kullanmasına (Temizlik sonrasında personelin
maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atacak ve ellerini en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına.)
3.Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme
işlemlerinden kaçınılmasına, yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silmepaspaslama
tercih edilmesine, temizlik, su ve deterjan ile tek kullanımlık temizlik bezleri
vasıtasıyla yapılmasına.
4.Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamasına.
Dezenfektan vb. ürünlerin güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmesine.
5.Kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı,
telefon, havlu kartı, oda kartı veya anahtarı, şezlonglar, duş bataryaları, masa/sehpa
yüzeyleri gibi elle teması yoğun olan yüzeylerin sık sık temizliği ve
dezenfeksiyonunun yapılmasına, günlük/periyodik izleme formları/kontrol listeleri
ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınmasına.
6.Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa,
bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihazların yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek
gerekli dezenfeksiyon sağlanmasına.
7.Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak
düzenlenmesine, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş
kapıları açık tutulmasına. Bu alanların zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar,
musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık (mümkünse her kullanımdan sonra
dezenfekte edilebilecek bir planlama yapılmasına) su ve deterjanla temizlenerek 1/10
oranında sulandırılmış çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edilecek ve ünitelerden
sorumlu yöneticilerce günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri ile
temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınmasına. Ayrıca
tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu
bulundurulmasına ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı
sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmalarının sağlanmasına. El kurutma
cihazlarının kullanımına izin verilmemesine.
8.Kapalı mahallerin sıklıkla doğal havalandırması sağlanarak, klima ve
havalandırma sistemleri Bilim Kurulunun belirlediği standartlara uygun olarak
kullanılmasına.
9. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalardan insan geçişinin engellenmesine.
10.Tesis içerisinde yer alan dükkan/mağazaların; ilgisine göre Bilim Kurulunun
sektörel bazda yayınladığı rehberler ve “Tesis İçi Salgın Tedbir Planına” uygun bir şekilde
faaliyetlerine devam etmesinin sağlanmasına.
11. Koronavirüs (Covid19) teşhisi konulan misafirin ya da tesis
personelinin odasındaki nevresim, çarşaf, havlu vb. tüm tekstil malzemeleri ayrı ayrı
poşetlere konularak çamaşırhane veya tesis dışında çamaşır yıkama hizmeti alınan
firmaya iletilmesine ve bu ürünlerin diğer malzemelerden ayrı olarak yıkanmasının
sağlanmasına.
12. Personel kullanım alanları ile misafir genel kullanım alanlarına atık
kutularının konulmasına, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri
için kullanılacağının belirtilmesine ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla
birleştirilmemesine.
13. Tesis bünyesinde gıda ürünlerinin tedariğini, üretimini,
hazırlığını/servisini yapan birimlerde çalışan personel ile bu birimlere geçici olarak
giren tedarikçiler, bakım elemanları, mal getiren şoförler vb. kişilerle yakın temasta
bulunulmaması, mesafe kuralına riayet edilmesi ve koruyucu ekipman
kullanılmasının sağlanmasına.
14. Tesislerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan
bireyler tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım
sonrası mutlaka usulünce temizlenecek/dezenfekte edilmesine.
15. Tesislerde bulunan ve çok sayıda misafir tarafından kullanılan ATM
noktası/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulacak, misafirlerin ATM’lere temas
etmeden önce el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına
uyarıcı afişler asılmasına. Ayrıca ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeylerin her saat
başı temizlenmesine/dezenfekte edilmesine.
16. Şezlong, sandalye, sehpa ve oturma grupları üzerinde kumaş minder
kullanılmamasına, bunların yerine yıkanabilir/silinebilir özellikte minderler
kullanılmasına ve her kullanım sonrasında temizlenmesine.
17. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı
kolu,direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra aracın misafire teslim edilmesine.
Ç) Misafirlerin Tesislere Girişi
1.Konaklama tesisleri, yemekhane, spor merkezleri, plaj, hamam, sauna vb.
ortak kullanım alanları için belirlenen/belirlenecek mesafe kurallarının herhangi bir
sıkıntıya mahal vermeksizin uygulanmasına, imkân verecek sayıda misafir kabulü
yapılmasına.
2.Gelen misafirlerin tesislere kabulleri esnasında; termal kamera veya temassız
ateş ölçerlerle ateşlerinin ölçülmesi, vücut sıcaklığı kontrollerinde kabul edilen
sıcaklık aralığı haricinde bir tespitin yapılması ya da misafirlerin tesise girişte veya
konaklamaları sırasında herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri durumunda
(yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) ve acil hallerde bu Kararın “A) Genel Esaslar” Bölümünün 1 2 n c i maddesinde yer
alan hükümlere göre hareket edilmesine.
3.Misafirlerin tesislere giriş işlemleri sürecinde valiz ve/veya eşyalarının
bellboy tarafından taşınması durumunda; bellboy tarafından misafirlerin eşyalarına
temas edilen her nokta taşıma işlemi bittikten sonra dezenfektan malzemelerle
silinmesine veya eşya taşıma işlemi öncesinde her misafir için ayrı ayrı steril eldiven
kullanılarak işlemin gerçekleştirilmesine.
4. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıkları,
Koronavirüs (Covid19) geçirip geçirmedikleri, geçirdiler ise son negatif test tarihinden
itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği ve sonucu pozitif biriyle temaslı olması
nedeniyle takibe girip girmediklerine ilişkin bilgilendirmenin istenilmesine. Koronavirüs
(Covid19) hastası olan, hastalığı atlatmış olsalar bile (uygulanan ve sonucunun negatif
olduğu bildirilen son test tarihi üzerinden asgaride 14 günlük süre geçmesi gerekmektedir.)
bu durum üzerinden asgari olarak belirlenen süre geçirmediği tespit edilen ya da test sonucu
pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takip altında olan misafirlerin tesise kabullerinin
yapılmamasına.
5. Misafirlerin kullanımı için resepsiyon/danışma alanlarında alkol el
antiseptiği/dezenfektanı, tıbbi/bez maske bulundurulmasına.
6. Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız
pos cihazları, online ödeme vb. yöntemler tercih edilmesine. Temaslı pos cihazı kullanılması
halinde cihazın her kullanımından sonra temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına.
7. Oda kartı/anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanımının
ardından uygun şekilde dezenfekte edilmesinin sağlanmasına.
8. Temas ve izleme takibinin yapılabilmesi amacıyla her misafirin bulunduğu kattaki
diğer misafirlerin (özellikle sağ ve sol yan odaları ile karşı odasında kalanların) bilgilerinin
tesislerden ayrılmalarından itibaren 14 gün süreyle muhafaza edilmesine.
D)Misafir Odaları
1. Odalarda bulunan su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları, kapı ve pencere
kolları ile çekmece kulpları gibi misafirlerin sıklıkla temas ettiği/edebileceği tüm noktalar
misafir tesisten ayrıldığında bu Kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümündeki hükümlere
uygun olarak temizlenerek ve dezenfekte edilmesine.
2. Odalarda bulunan şampuan, sabun, duş bonesi, vb. ürünlerin tek kullanımlık
olmasına.
3. Tesis yönetimince, misafirlerin konaklama süresi göz önünde bulundurularak her
misafir için ayrı ayrı olacak şekilde gerekli tıbbi/bez maske vb. ve alkol bazlı el
antiseptiği/dezenfektanının bulundurulmasının sağlanmasına.
4. Odalarda misafirin kullanımına sunulan yatak örtüsü, çarşaf, yastık kılıfı vb.
malzemeler her misafir için ayrı ayrı planlanacak, misafirin konaklama süresince belli
aralıklarla en az 60° C’de yıkanmasına. Her misafir ayrıldıktan sonra kişisel kullanıma
sunulan malzemeler (havlu, çarşaf vb.) muhakkak temizlenmesine/dezenfekte edilmesine.
5. Misafir odadan ayrıldıktan sonra odanın uygun yöntemlerle
temizliği/dezenfeksiyonu ve havalandırması yapılmadan odaya yeni misafir kabul
edilmemesine.
 
E) Mutfaklar
1.Mutfaklar, bu Kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümündeki hükümlere
uygun olarak ilgili ünitelerde çalışan personel tarafından temizlenmesine/dezenfekte
edilmesine.
2.Temizlik/hijyen uygulamaları ile ilgili ünitelerden sorumlu yöneticilerce
belirtilen plan uyarınca hazırlanacak günlük/periyodik izleme formları ve kontrol
listeleri ile yapılan iş/işlemler düzenli olarak kayıt altına alınmasına.
3.Mutfaklarda tüm gıdaların temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile
kapalı dolaplarda ve üzeri kapalı olarak depolanmasına ve bu gıdalara mümkün
olduğunca az personelin temas etmesine yönelik önlemlerin alınmasına. Çapraz
bulaşmayı önlemek amacıyla işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar
mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilmesine. Ayrıca, gıda maddelerinin
zeminle temas etmesini engelleyici tedbirler alınmasına.
4.Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile
ilgili görsel/yazılı bilgilendirme yapılmasına.
5.Mutfaklarda çalışan personelin mutfağa girişleri iş kıyafetleri ve gerekli
koruyucu ekipmanları ile (maske, şeffaf yüz koruyucu siperlik, eldiven, galoş vb.)
yapılacak ve tesislerin mutfak bölümüne bu bölümde çalışan personel haricinde
herhangi birinin girmesine kesinlikle müsaade edilmemesine.
6.Mutfak içerisinde gerekli alanlarda sağlam, kapalı şekilde muhafaza edilebilir
çöp kovaları ile sadece maske, eldiven, şeffaf yüz koruyucu siperlik, galoş vb. hijyen
malzemelerinin atılması amacıyla atık kutuları bulundurulmasına.
7.Gıda üretim alanı ve mutfak alanında; hijyen bariyerleri, sterilizasyon
cihazları, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman (özellikle hammadde ve
ürün sevki esnasında kullanılmak üzere) bulundurulmasına.
8.Tesisin tamamında (barlar, snack barlar dâhil) servis malzemeleri bulaşık
makinesinde 60° C ve üzerinde yıkanmasına.
 
F) Ortak Kullanım Alanları
1.Ortak kullanım alanları bu Kararın “C) Temizlik ve Hijyen’’ bölümündeki
hükümlere uygun olarak temizlenmesine/dezenfekte edilmesine.
2.Yapılan iş/işlemlere ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol
listeleri ile temizlik/hijyen uygulamalarının düzenli olarak kayıt altına alınmasına.
3. İşletmede asansör kullanılıyorsa, asansör içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer
işaretlemeleri yapılarak, asansörün toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla
kapasitesinin belirlenmesine ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılmasına.
4.Yemek salonları, toplantı salonu, pasta salonu, çok amaçlı salon, konferans
salonu, lobi, resepsiyon alanı, oturma salonu, gösteri salonu, eğlence, animasyon
alanları, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yemeiçme
düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong grupları dahil
tüm genel kullanım alanları mesafe planına uygun olarak düzenlenmesine, mesafeye
ilişkin önlemler alınarak gerekli işaretlemelerin yapılmasına ve plana uygun
kapasiteden fazla misafir kabul edilmemesine.
5.Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirler için ortak kullanım
alanlarında mesafe şartı aranmamasına.
6.Tesis içerisinde bulunan mini klüpler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığınca kreşler için belirlenen usul ve esaslar göre faaliyetlerini yürütülmesine.
Kapalı alanlardaki çocuk oyun alanlarının faaliyetlerine ise izin verilmemesine.
7.Tesis içerisinde lobi/bekleme salonu alanları dahil olmak üzere oturma
alanları, kafe, plaj, havuz vb. ortak kullanım yerlerinde kesinlikle tavla, okey,
iskambil kağıdı vb. materyal bulundurulmamasına.
a. Restoran, Lokanta ve Yeme İçme Yerleri
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından restoran, lokanta, kafeler ile içinde yeme
içme alanı bulunan dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin
restorankafe bölümleri dahil tüm yemeiçme yerleri belirlenen tedbirlere uygun bir şekilde
faaliyetlerini yürütmesine.
1.Girişlerinde el antiseptiği bulundurulmasına ve misafirlerin ellerini antiseptikle
temizlemelerinden sonra girişleri sağlanmasına.
2.Maskesiz misafirin içeri alınmamasına, yanında maske yoksa verilmek üzere maske
bulundurulmasına. Misafirlerin yemeiçme faaliyeti dışında ve masadan kalktıklarında maske
takması sağlanmasına.
3.Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve
açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmesine.
Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme
alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretleme yapılmasına.
4.Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana
sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmesine. Grup halinde gelen müşteriler için
masa birleştirmeleri yapılması halinde diğer masalarla 1,5 metre mesafe korunacak şekilde
gerekli düzenleme yapılmasına.
5.Masaların sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmasına. Masa yanlarına sandalye
konularak oturma düzeni oluşturulmamasına.
6.Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni
uygulanmasına veya iki masa birleştirilerek kullanılmasına böylece karşılıklı oturma
mesafesinin arttırılmasına.
7.Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya
daire) her masa için uygulanmasına.
8.Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler
arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenmesine. Personel ile müşterinin doğrudan yüz
yüze kaldığı bar masaları en az 1 metre genişlik olması ve bu alanlarda görev yapan
personelin maske ve siperlik kullanması şartı ile kullanılmasına.
9.Yemek/ara öğün saatleri yoğunluğa sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmesine.
10.Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmasına.
11.Lokanta/restoran alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli
olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine.
12.Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri
cihazların aynı personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilmesine.
13.Masa üzerinde ortak kullanıma özgü tuzluk, biberlik, peçetelik vb. materyal
bulundurulmamasına, mümkünse bunların yerine tek kullanımlık tuz, biber, peçete
kullandırılmasına. Tek kullanımlık olmayan masa üstü her türlü donanım her müşteri kullanımından sonra deterjan ve yüzeyin niteliğine uygun hijyen malzemesi ile
temizlenmesine.
14.Kullanılacak metal çatal, kaşık, bıçaklar gerekli hijyen şartlarında temizlendikten
sonra kapalı alanlarda muhafaza edilecek ve el değmeden misafirlere sunulmasına.
15.Yemek masaları ve mobilyalarının sıklıkla temasa maruz kalan yüzeyleri, (menü
vb.) masa üstü ekipmanları (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünler ile her
misafirin kullanımı sonrasında temizlenmesine.
16.Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete,
menü vb. malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve
dezenfeksiyonu sağlanmasına. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete
kullanılmasına.
17. “Açık Büfe” uygulamasının sürdürülmesi durumunda; büfede bulunan
yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas
kurmasını engelleyici bir yöntem geliştirilmesine. İstenen yiyeceklerin önlemler
dahilinde bir görevli tarafından misafirlere servis edilmesinin sağlanmasına.
18.Lokanta/restoranlar, misafir ve personelin ulaşabileceği alanlarda alkol bazlı el
antiseptiği/dezenfektanı, talep edilmesi halinde verilmek üzere maske vb. hijyen malzemeleri
bulundurulmasına.
19.Lokanta/restoran dışında self servis usulü ile yiyecek ve içecek hizmetinin mümkün
olduğunca verilmemesine. Bu tarz hizmet verilmesi durumunda açık büfeler için
uygulanacak kurallar çerçevesinde yeme/içme sunumunun yapılmasına.
b. Yüzme Havuzları
Bu kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümünde belirlenen şartlara ek olarak;
1. Havuz suyunun, havuz çevresinin temizliği ve hijyeni azami ölçüde sağlanmasına.
2.Havuz suyundaki klor seviyesi açık havuzlarda 13 ppm, kapalı havuzlarda 1-
1,5 ppm arasında tutularak klor seviyesinin periyodik olarak kontrolünün
sağlanmasına.
3.Kapalı olan havuzların metrekaresi hesaplanarak aynı anda havuz alanında 4
metrekareye 1 kişi, havuzda 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kişi sayısına
sınırlandırma getirilmesine.
4.Temas ve izlem takibinin sağlanabilmesi amacıyla kapalı havuza girişler kayıt
altına alınarak asgari 14 gün süreyle muhafaza edilmesine.
5.Misafirlerin havlulara temasını önlemek için havlu sunumu bir görevli
tarafından gerekli koruyucu ekipmanlarla sağlanacak veya havlular poşetlenmiş bir
şekilde misafirlere teslim edilecek ayrıca havluların günlük olarak değiştirilmesi ve
her kullanım sonrasında en az 60° C ve üzerinde yıkanmasının sağlanmasına.
6.Kullanıma sunulacak şezlong, sehpa vb. malzemelerin her kullanım sonrası
uygun araçlarla temizliği/dezenfeksiyonunun yapılmasına.
7.Dinlenme koltukları ve şezlongların yerleştirilmesi esnasında mesafe kuralına
(en az 1,5 metre) riayet edilmesine. (Aynı aileden olan, aynı odada veya evde
konaklayan misafirler arasında sosyal mesafe şartı aranmaz.)
8.Çocuk kapalı yüzme havuzlarının da kapasitesi belirlenerek 8 metrekareye 1
çocuk olacak şekilde ebeveyn gözetiminde kullanılması sağlanmasına.
9.Açık/kapalı havuzlarda Koronavirüs (Covid19) kapsamındaki tüm işleyişten
sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulmasına.
10. Açık/kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. aktiviteler yapılmamasına.
c. Plajlar ve Yüzme Alanları
c.1. Plaj ve Yüzme Alanlarında Genel Önlemler
1. Plaj ve yüzme alanlarına Koronavirüs (Covid19) salgınına ilişkin uyulması gereken
hijyen kurallarının yer aldığı bilgilendirme panoları/levhaları yerleştirilmesine.
2. Plajlarda kullanılacak duşlarda duş bataryası, musluk, sabunluk vb. materyallerin
mümkünse sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilecek ve bu alanların temizliği kurallara
uygun şekilde yapılarak, düzenli olarak dezenfeksiyonunun sağlanmasına.
3. Plaj ve yüzme alanlarında bulunan kafe, restoran vb. hizmet bölümleri bu genelgenin
F/a bölümünde belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunulmasına.
4. Plaj ve yüzme alanları çevresinde bulunan içecek dolapları ve oturma grupları
sıklıkla temizlenerek ve dezenfekte edilecek, bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el
antiseptiği/dezenfektanı bulundurulmasına.
5. Misafirlerin, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online
ödeme vb. yöntemlerini tercih etmesinin sağlanmasına.
c.2. Personele Yönelik Önlemler
Bu kararın “B) Personel ve Eğitim” bölümünde belirlenen şartlara ek olarak;
1. Plaj ve yüzme alanlarında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak
görev yapmasına.
2. Plajlarda ve yüzme alanlarında hizmet verilirken en az 1 metrelik mesafe kuralına
uyulmasına.
3. Personelin dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi koruması ve maske
takmaya devam etmesinin sağlanmasına.
c.3. Plajlar ve Yüzme Alanlarında Ortam Düzenlemesi
1. Plaj alanında belirlenen/belirlenecek kapasitenin üzerinde kalabalık oluşmasını
engellemek için gerekli önlemlerin alınmasına.
2. Plaj alanlarına çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişi ve dinlenme alanları arası
mesafe en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde şezlonglar/dinlenme materyalleri
yerleştirilerek, bu sistematikle hizmet verilecek alanların kapasitesinin belirlenmesine. (Aynı
aileden olan, aynı odada veya evde konaklayan misafirler arasında mesafe şartı
aranmayacaktır.)
3. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde
düzenlenmesine.
4. Localarda mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılacak, loca alanlarında 2
metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasitesinin belirlenmesine. (Aynı aileden olan, aynı
odada veya evde konaklayan misafirler arasında mesafe şartı aranmayacaktır.)
5.Soyunma kabinlerinin kullanımında mesafeye dikkat edilecek ve kabinler her
kullanımdan sonra dezenfekte edilmesine.
6.Su etkinliklerine katılım göstermek isteyen müşterilerin kayıtları alınarak 14
gün süreyle muhafaza edilmesine.
7.Aynı anda birden fazla kişinin kullandığı su etkinlikleri (banana vb.) yapılıp
yapılmayacağı hususunda; Bilim Kurulu tarafından bu konuya ilişkin yayınlanacak
rehberin esas alınmasına.
8.Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jet ski, sörf vb.) yapılabilecek, etkinlik
sonrasında kullanılacak araç/ekipmanlar, canyelekleri su ve deterjanla
temizlenmes/dezenfekte edilmesine.
9.Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge
yeleği vb. ekipmanlar faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılabilecek ve
kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesine.
10. Deniz paraşütü vb. su etkinliklerinde (çalışanlar dahil) tekne
kapasitesinin %50’si kadar kişi alınmasına.
c.4. Plajlar ve Yüzme Alanlarını Kullanan Müşterilere Yönelik Önlemler
Konaklama tesisinin genel misafirleri için alınacak önlemlere ilave olarak;
1.Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi hastalık semptomları olan,
Covid19 hastası ve temaslısı olan kişi/kişilerin plaj ve yüzme alanlarını
kullanmalarına müsaade edilmemesine.
2.Covid19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker vb.
hastalığı olan kişi/kişiler, plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli
olmaları konusunda uyarılmasına.
3.Misafirlerin kişilerle yüz yüze olma, konuşma vb. etkinliklerde mesafenin
korunmasının yanı sıra maske takmaları da sağlanmasına. Plaj ve yüzme alanlarına
girişte maskesi olmayanlar için yeterli miktarda maske bulundurulmasına.
4.Plajlarda el hijyenini sağlamak için, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve
sabunla yıkanmasının sağlanmasına. (Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek
yoktur, normal sabun yeterlidir. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.)
5.Misafirlerin havlulara temasını önlemek için havlu sunumu bir görevli
tarafından gerekli koruyucu ekipmanlarla sağlanacak veya havlular poşetlenmiş bir
şekilde misafirlere teslim edilerek ayrıca havluların günlük olarak değiştirilmesi ve
her kullanım sonrasında en az 60° C ve üzerinde yıkanmasının sağlanmasına.
6. Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olacak, kimseyle
paylaşılmamasına.
7. Koronavirüs (Covid19) temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun
süre kalınmaması, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde gerekli uyarılar/ anonslar
yapılmasına.
c.5. Plajlar ve Yüzme Alanlarının Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
Bu Kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;
1. Yüzme alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar
kullanılmasına.
2. Tesislerde duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat edilmesine.
3. Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık
havalandırılmasının sağlanmasına.
4. Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamasına.
5. Ödemelerde bu kararın Ç/7 maddesi esas alınacaktır.
d. Termal/Kaplıca Otellerinde Alınması Gereken İlave Önlemler
d.1. Termal/Kaplıca Havuzlarında Alınması Gereken Genel Önlemler
1. Termal/kaplıca alanları mümkünse randevu sistemi ile çalışacaktır. Yapılan bütün
işlemler (tarih, müşterinin hangi alanları kullandığı, hizmet eden personel ile girişçıkış
saatleri) kayıt altına alınmasına.
2. Termal/kaplıca alanlarına, Covid19 salgını ile ilgili olarak uyulması gereken hijyen
kurallarının yer aldığı bilgilendirme panoları/levhalarının yerleştirilmesine.
3. Termal/kaplıca alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik
alkol içeren kolonya bulundurulmasına. El antiseptiğinin/dezenfektanının doluluk durumu
belirli aralıklarla kontrol edilerek ve her zaman dolu olması sağlanmasına.
4. Termal/kaplıcalarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren masaj, peloidoterapi gibi
uygulamalar Covid19 bulaşı açısından riskli olduğundan yapılmamasına.
5. Termal/kaplıca alanlarında toplu egzersiz, inhaloterapi gibi aktivitelerin
yapılmamasına.
6. Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı
tercih edilerek ve bu malzemelerin temizliği, kurallara uygun bir şekilde yapılarak,
dezenfeksiyonu ise düzenli olarak sağlanmasına.
7. Termal/kaplıca kısımlarındaki açık ve kapalı termal havuzlara ilişkin bu kararın F/b
bölümüne göre hareket edilmesine.
8. Termal/kaplıca alanlarında bulunan kafe, restoran vb. tesisler bu kararın F/a
bölümünde belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunulmasına.
9. Konaklama tesisi içinde müstakil bir termal/kaplıca hizmeti veriliyor ise hizmet
sunulan tüm alanların metrekaresi hesaplanarak aynı anda kaplıcada 4 metrekareye 1 kişi
olacak şekilde kişi sayısına sınırlandırma getirilmesine.
d.2. Personele Yönelik Önlemler
Bu kararın “B) Personel ve Eğitim” bölümünde belirlenen şartlara ek olarak;
1. Kaplıcalarda Covid19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel
sürekli olarak görev yapmasına.
2. Kaplıcalarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan mesafe kuralına uyulmasına.
3. Çalışan personelin buharlı ortamlar dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme
alanlarında kuralına uygun tıbbi/bez maske ve yüz koruyucu siperlik kullanması ve 1
metrelik mesafe kuralına riayet etmesinin sağlanmasına.
d.3. Termal/Kaplıca Kısımlarında Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Önlemler
1. Sağlık personeli, muayene, tıbbi müdahale gibi Koronavirüs (Covid19) açısından
riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun
çalışmasına.
2. Sağlık personeli tıbbi/bez maske takacak, aerosol oluşturan işlemler sırasında
FFP2/N95 maskenin yanı sıra eldiven ve yüz koruyucu siperlik kullanmasına.
3. Sağlık personeli, kaplıcayı kullanan kişi/kişileri günlük olarak takip etmesine.
d.4. Termal/Kaplıca Kısımlarını Kullanan Müşterilere Yönelik Önlemler
Konaklama tesisinin genel misafirleri için alınacak önlemlere ilave olarak;
 
1. Mesafenin sağlanamadığı sıra banyosu gibi alanlarda, banyoların bir atlanarak (bir
dolu bir boş olacak şekilde) kullanılmasına yönelik planlama yapılmasına.
2. Girişte maskesi olmayanlar için yeteri kadar maske bulundurulmasına.
3. Kişilerin mümkünse kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal getirmesi/kullanması
teşvik edilecektir. İşletme tarafından sağlanan havlular kişiye özel olacak, havlu, bornoz,
peştemal vb. tekstil ürünlerinin her kullanım sonrası en az 600 C’de yıkanmasının sağlanmasına.
4. Müşterilerin kaplıca havuzu ve sıra banyosu çevresindeki plastik ve metal yüzeylere
dokunması halinde ellerini su ve sabunla yıkamaları ya da el antiseptiği kullanmalarının
sağlanmasına.
5. Koronavirüs (Covid19) temas riskini artıracağından kaplıca havuzu ve sıra
banyosunda uzun süre kalınmaması yönünde gerekli uyarıların yapılmasına.
6. Özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış olan bebek/çocukların havuz ve banyoları
kullanmasına müsaade edilmemesine.
7. Çocukların mesafeyi korumaları zor olacağından ebeveynlerinin gözetiminde havuz
ve banyoları kullanmalarına müsaade edilmesine.
d.5. Termal/Kaplıca Alanlarında Ortam Düzenlemesi
Bu kararın F/d.1 bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;
1. Kaplıca girişinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye
girilmesini engelleyerek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmasına.
2. Bütün kullanım alanlarında (özellikle havuz girişlerinde) kullanıcıların duş
alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak yerler ve düzenekler
bulundurularak ve bunların kullanımı zorunlu hale getirilmesine.
3. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arasında en az 1,5 metre bulunmasına.
4. Havuz kenarında yemek yenilmesine, çay/kahve/su içilmesine müsaade
edilmemesine.
5. Soyunma odalarında mesafe kuralına dikkat edilerek ve kabinlerin her kullanımdan
sonra temizlenmesine.
6. Fizik tedavi birimlerinde kullanılan cihazların mesafe kuralına göre
yerleştirilmesinin sağlanmasına.
7. Fizik tedavi birimlerinde kişisel odalardaki uygulamalar sırasında mesafe kuralına
dikkat edilerek, bu alanlarda çoklu kullanıma izin verilmemesine.
8. Aynı anda birden fazla kişinin katıldığı tedaviler (inhalatoryum, egzersiz, fizik
tedavi uygulamaları vb.) salgın süresince uygulanmamasına.
d.6. Termal/Kaplıca Alanların Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
Bu kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;
1. Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araçgerecin her
kullanımdan sonra uygun şekilde temizliğinin yapılmasına.
2.Termal/kaplıcalarda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış
dezenfektanlar kullanılmasına.
3.Termal/kaplıcalarda banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat
edilmesine.
4. Ödemelerde bu kararın Ç/7 maddesi esas alınmasına.
5.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde havalandırma işlemi temiz
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenerek, Sağlık Bakanlığı Bilim
Kurulu ile bu konuda yetkili kurum ve kuruluşlarının belirlediği standartlara göre
havalandırma ve klima sistemleri çalıştırılmasına.
e Sauna, Hamam ve SPA
e.1. Personele Yönelik Önlemler
Bu kararın “B) Personel ve Eğitim” bölümünde belirlenen şartlar esas alınarak;
1.Personelin tümü hamam, sauna, buhar odaları dışındaki ön ofis, resepsiyon ve
dinlenme alanlarında kuralına uygun şekilde maske kullanılmasına. Maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilerek, bu işlemin öncesinde ve sonrasında el
antiseptiğinin kullanılmasına.
e.2. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzileri Kullanan Müşterilere
Yönelik Önlemler
Bu kararın F/d.4 bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;
1.Kese, lif, sünger gibi müşteri tarafından kullanılacak malzemeler müşteriye
özel olacak şekilde hazırlanmasına ve başka bir müşteri tarafından
kullanılmamasına.
2.Ortak kullanılan materyaller (hamam tası vb.) ise her kullanım sonrasında su
ve sabunla mutlaka yıkanarak, dezenfekte edilmesine.
e.3. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Genel Önlemler
1.Bu alanlara Covid19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren afişler herkes
tarafından görülebilecek şekilde asılmasına.
2. Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmasına.
3.Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. aktivitelere müsaade
edilmemesine.
4.Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin mümkünse sensörlü
olanlarının kullanılmasına.
5.Bu alanlardaki kafe, restoran vb. hizmet bölümleri bu Genelgenin F/a
bölümünde belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunulmasına.
6.Bu alanların otel, apart otel vb. konaklama tesisi içinde olması durumunda;
Sağlık Bakanlığının “Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri”nde
yer verilen usul ve esaslara uyulmasına.
e.4. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Ortam
Düzenlemesi
Bu kararın F/d.1 bölümünde belirlenen şartlara ilave önlem olarak;
1.Hamam, sauna, buhar odaları ve jakuzilerde (çalışanlar dahil) 4 metrekareye
1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmesine.
2. Kapalı havuzlarda 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmesine.
e.5. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerin Temizliği,
Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
Bu kararın F/d.6 bölümünde belirlenen şartların uygulanmasının esas alınmasına.
1.Serinleme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmasına müsaade
edilmemesine.
 
f Plaj, Yüzme Alanları ve Kapalı Havuzlarda Çalışan Cankurtaranlara Yönelik
Önlemler
1.Cankurtaranlar, kişisel koruyucu ekipman (FFP2/N95 maske, eldiven, şeffaf
yüz koruyucu siperlik) kullanılması esasına riayet etmesine.
2.Resüsitasyon (canlandırma) işlemi; suni solunum maskesi, balon ventilasyon
ile sağlanmasına.
3.Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım gibi Covid19 açısından risk taşıyan
işlemler yaptığından standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun şekilde
çalışmalarının sağlanmasına.
4.Canlandırma ve ilkyardım işlemlerinin 1 metreden yakın temas gerektiren ve
aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle suni solunum maskesi ve balon
ventilasyon kullanılarak, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemesine.
g Spor Salonları/tesislerinde Alınması Gereken Genel Önlemler
1.Spor salonlarına, Covid19 ile ilgili mücadele kapsamında uyulması gereken
kuralları içeren afişler (el yıkama, maske kullanımı ve spor salonunun içinde
uyulması gereken kurallar) asılmasına.
2. Spor salonlarının girişlerinde uygulanan parmak/avuç izine dayalı geçiş sistemleri
salgın süresince kullanılmamasına.
3. Spor salonlarında görevli personel ile misafir/üyelerin tıbbi/bez maske kullanması
zorunlu olmaısna. (Bu kapsamda, personel ve misafir/üyelerin spor faaliyetleri dışında
maske kullanması hususuna özellikle dikkat edilecektir.)
4. Spor salonlarında misafir/üye ve personel tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el
antiseptiği bulundurularak ve anılan kişi/kişilerin ellerini dezenfektan ile temizledikten sonra
spor yapacakları alana geçmeleri hususuna dikkat edilmesine.
5. Spor salonunun kapasitesi her 6 m2 ’ye bir kişi olacak şekilde belirlenmesine.
6. Spor salonlarındaki çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla
yakın teması söz konusu olduğundan mesafe kuralının en az 2 metre olacak şekilde
uygulanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması.
7. Spor salonundaki ekipmanlar (koşu bandı/bisiklet vb.) arasında en az 2 metrelik bir
mesafe olacak ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılmasına.
8. Misafir/üyeler randevu ile kabul edilmesine.
9. Belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni üye girişini engellemek üzere giriş
kapısının her iki tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir
kordon/şerit, plastik duba vb. materyallerin iş yerlerinde bulundurulması sağlanarak ya da bu
amaca hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulmasına.
10. Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kayıt altına alınmasına.
11. Spor salonları, üyeleri ile yaptıkları üyelik sözleşmelerine Covid19 politikaları
ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklenmesine.
12. İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık
süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında (açık alanlar dahil)
takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin
birbirleriyle yakın temasını gerektiren (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate
vb.) antrenmanların yapılmamasına.
13. Güreş, karate, boks, taekvwando vb. spor faaliyetlerinin temassız antrenmanları
ile diğer spor amaçlı etkinlikler (yoga, plates, zumba vb.) metrekareye düşen insan sayısını
ve 2 metre mesafe şartını ihlal etmemek şartı ile yapılabilmesine.
14. Herkes tarafından ortak kullanılan su sebili vb. araçların kullanımına izin
verilmeyerek, self servis yiyecek ve içecek ikramları ancak bir çalışan tarafından gerekli
hijyen şartları sağlandıktan sonra yapılmasına.
15. Müşterilere kendi içeceklerini getirmeleri hususunda bilgi verilmesine.
16. Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı
tarafından ruhsatlandırılmış ve dezenfektan özelliği olan mendiller konulmasına.
17. Salgın süresince spor salonuna izleyici misafirlerin alınmamasına.
18. Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında
müşterilerin beklemesine izin verilmemesine.
19. Bulaş riskini önlemek adına spor salonlarında gazete, dergi vb.
materyallerin bulundurulmamasına.
20. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas
edilen noktaları her müşteri/üye kullanımı sonrasında mutlaka silinerek dezenfekte
edilmesine. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu
içinde farklı noktalara asılmasına. Bu konuda sesli anonslar yapılmasına.
21. Üye/müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak
mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanarak, üyelerin temas
ettiği/edeceği ödeme terminali (post cihazı vb . ) her müşteriden sonra mutlaka
%70’lik alkol ile temizleme/dezenfekte edilmesine.
g.1. Misafir/Üyelere Yönelik Önlemler
 
Bu kararın “A) Genel Esaslar” ve “Ç) Misafirlerin Tesise Girişi” bölümlerinde
belirlenen şartlara ilave olarak;
1.Spor salonlarına girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılacak ve
ateşinin 38° C’den yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişiler içeri alınmayarak ilgili
sağlık kuruluşlarına yönlendrilmesine.
2.Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. hastalık semptomları
olanlar ile Covid19 tanısı alan ya da Covid19 temaslı olması nedeniyle takibe giren
kişi/kişiler spor salonlarına alınmamasına.
3.Misafir/üyelerin spor salonlarından istifade edebilmesi için randevu sistemi
oluşturularak ve misafir/üyelerin randevu saati dışında salona girmelerine izin
verilmemesine.
4.Misafir/üyelerin kişisel malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu
randevu aşamasında spor salonu yetkililerince bildirilmesine.
5.Havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli ve temiz olması
veya görevli bir personel tarafından verilmesi, mat vb. malzemelerin de her
kullanımının sonrasında gerekli dezenfeksiyonunun sağlanmasına dikkat edilmesine.
6. Misafir/üyelerin temasa mahal verecek hareketlerde bulunmamaları için spor
salonu yetkililerince gerekli uyarıların yapılmamasına.
7. Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmayarak aksi bir
durumda eller su ve sabun ile yıkanmasına.
g.2. Personele Yönelik Önlemler
Bu kararın “B) Personel ve Eğitim” bölümünde belirlenen şartlar esas alınacaktır.
1. Personelin Covid19’un bulaş yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilendirilmesine.
2. Covid19 tanısı alan ya da Covid19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren
personel çalıştırılmamasına.
3. Personelin çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık
semptomları gelişirse; tıbbi maske takılarak izole edilecek ve ivedilikle ilgili sağlık
kuruluşlarına yönlendirilmesine.
4. Personelin tamamının uygun nitelikte tıbbi maske takması, maskenin nemlenmesi
ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine
gereken özenin gösterilmesi hususuna riayet edilmesine.
5. Personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına. El hijyenini sağlamak için;
eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanarak, su ve sabunun olmadığı durumlarda
alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılmasına.
6. Personelin dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi koruması ve maske
takmaya devam etmesi sağlanmasına. Ayrıca yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken,
maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanlarda aynı anda birden fazla kişinin
bulunmamasının sağlanmasına.
g.3. Spor Salonlarının Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
Bu kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;
1. Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün
kullanılması suretiyle uygun sıklıkta yapılmasına.
2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silmepaspaslama tercih edilecek, fırça ile
süpürme işlemlerinden kaçınılmasına.
3. Spor salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücuda sık değdiği tespit edilen
bölümleri vb.) temizliğine dikkat edilecek, elle temasın yoğun olduğu yerler sık sık su ve
deterjanla temizlenecek, 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile (yazar kasa,
bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri) anılan alanların dezenfeksiyonu
sağlanacak, klor bileşenlerinin zarar verdiği yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler
kullanılmasına.
4.Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. teçhizat her kullanımdan sonra
düzenli olarak temizlenmesine.
5.Genel kullanım alanları ve misafir/üye tuvaletlerinin girişlerinde dezenfektan
bulundurulmasına.
6.Misafir/üyelerin kullanımına ayrılan tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse
otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlememesi halinde kapı kollarının
sık sık dezenfeksiyonu sağlanmasına.
7.Tuvaletlerde teması mümkün olduğunca azaltabilmek amacıyla muslukların,
sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanmasına.
8.Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılarak, bunların
yerine tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmasına. Bu alanlarda devamlı ve yeterli
miktarda sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmasına.
9.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor salonlarının havalandırması
temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenerek, havalandırma
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda
yapılarak, klima ve vantilatör kullanılmamasına.
10. Misafir/üyeler için tek kullanımlık tekstil malzemeleri kullanılacak ya
da her kullanım sonrasında bu malzemeler en az 600 C’de yıkanmasına.
G) Denetim
Koranavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirlerin denetimi kapsamında turizm işletme
belgeli olan konaklama tesislerinin denetiminin bu Kararda belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü (valilik/kaymakamlıklarca şikâyet ve gerekli
hallerde denetim yetkisi saklı kalmak şartı ile) turizm işletme belgeli olanlar dışındaki
tesislerin denetiminin Valilik/Kaymakamlıklarca içinde halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim
temsilcileri, iş sağlığı uzmanı, makine mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir
komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenmesinin sağlanmasına.
Bu kapsamda; Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere
uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin
sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi."


Kaynak: Haber Merkezi