17 Nisan 2019 tarihli ve 968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar” ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Sağlık Yüksekokulu kapatıldı ve yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.
ÇOMÜ’nün 17.fakültesi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kuruluşuna dair bilgiler veren Dekan Vekili Prof. Dr. Hürmüz Koç; Sağlık Yüksekokulu’nun Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmesinin gerekliliği, özellikle son yıllarda sağlığın koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri konusunda multidisipliner hizmet sunması bağlamında gereklilik arz ettiğine değinerek şunları aktardı: “Sağlık alanındaki hızlı gelişmeler nedeni ile sağlık hizmeti sunan kurumlarda bilgi, beceri ve tutum donanımı yüksek olan mezunlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ülkemizde giderek artan malpraktis davaları da sağlık eğitiminin daha nitelikli olması gerektiğini göstermektedir. Sağlık hizmeti yerine hiçbir hizmetin konulamayacağı gibi ülke ekonomisi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Küreselleşme, sağlık turizmi, artan nüfus, değişen sağlık gereksinimleri, kültürel çeşitlilik, hizmetin kapsamının değişmesi ve çeşitlenmesi nitelikli eleman ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Gelişen, değişen ve giderek hasta profili açısında da karmaşıklaşan sağlık sistemine sağlıklı insan gücü yetiştiren eğitim kurumlarının; daha nitelikli, doğru karar veren, eleştirel düşünebilen, mesleki iletişim becerilerine sahip, sağlıklı/hasta bireye, aileye, topluma ve kendilerine zarar vermeyecek bir eğitim verme sorumluluğu taşımaları gerekmektedir. Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunacak olan ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, evrensel sağlık kültürüne sahip bireyler ve başarılı örnek sağlık çalışanları yetiştirmek hedefinden hareketle, bilimsel ve sosyal alanlardaki faaliyetleri başta olmak üzere, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, paydaşların ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli ve etkili bir şekilde çözen öncü bir sağlık bilimi merkezi olacaktır.”


 
 


Kaynak: Haber Merkezi