31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 10 bin 97 oy alarak Çan’ın yeni belediye başkanı olan Bülent Öz, düzenlediği basın toplantısıyla belediyenin gelir gider tablosunu açıkladı. AK Parti’li Abdurrahman Kuzu’dan belediyeyi devralan Bülent Öz, belediyenin borcunun 114 milyon 859 bin TL olduğunu açıkladı.
DEVİR İTİBARİYLE BELEDİYEMİZİN BORCU 114 MİLYON 859 BİN TL’DİR
Düzenlediği basın toplantısında gelir ve giderleri kalem kalem açıklayan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Belediyeyi bir önceki döneme ait büyük bir borç ile devraldığımızı üzülerek belirtmek isterim. Devir itibariyle belediyemizin borcu 114 milyon 859 bin TL’dir. Borcun dağılımına bakıldığında bütçe emanetinde gözüken piyasaya olan borçlar; 11 milyon 369 bin TL’dir. Müteahhit borçları, temizlik hizmetleri ve esnaflara olan borçlar gibi hizmetler bu borcun içerisinde. Vergi borcu 2 milyon 262 bin TL’dir. Vadesinde ödenmeyen vergi borçları bunlar. Belediyemize karşı açılan davalardan dolayı, belediyemizce ödenmesi gereken miktar ise 1 milyon 816 bin TL’dir. Hep seçim konuşmalarımızda belirtmiştik, yeşil alanların olmaması gereken yanlış kararlarla imara açılmasından dolayı, inşaat izni verilmesinden dolayı, alınmaması gereken kararlardan dolayı belediyemize açılan davalar, 3 adet dosya var. 1 milyon 816 bin TL para ödemek zorundayız. 3 milyon 106 bin TL Ziraat Bankası’ndan kullanılan kredi. Özel idarelere yapılandırma borcu 281 bin TL, emlak vergisinden toplanan yüzde 10 Özel İdare payının ödenmemesinden kaynaklı yapılandırma. Emekli Sandığı kıdem tazminatı 915 bin TL, Emekli Sandığına olan borç. Kamu borcu yapılandırması; 7 milyon 947 bin TL büyük bölümü vergi dairesi borcu, katı atık birlik borçları, kalkınma ajansları. SGK prim borçları 99 bin TL vardı, bunu bizim dönemimizde biz geldikten sonra ödedik. Depozito ve teminatlar 2 milyon 464 bin TL. Diğer emanet hesabı ise 2 milyon 831 bin TL mahsup edilecek borçlar. Buna ilaveten İller Bankası yatırım kredi borcu 81 milyon 704 bin TL’dir. Bunun içerisinde otel termal işi, termal park yapım işi, beton parke ve sıcak asfalt, katı atık, bertaraf deposu tesisi, 1 adet kepçe alımı. Otelle ilgilide 16 milyon civarında satıldı. Şuanda kalan borç, ödenmesi gereken borç 11 milyon 662 bin TL para ödeyeceğiz. Otelin arakasında  kalan 9 dönümlük arazide bu paranın içerisinde gitti. Söz konusu yatırım kredisinin 49 milyon 422 bin TL’si Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı,  alınan kanalizasyon şebeke ve atık su artıma tesislerinin geliştirme projesi kapsamında kullanılan kredidir. Bu kredi 2036 yılına kadar devam edecektir. Yani Çan Belediyesi’nin bugün itibari ile toplam borcu 114 milyon 859 bin TL’dir. Çan Belediyesi’nin mevcut borçlarının yanı sıra piyasadan alacak ana para toplamı ise 7 milyon 273 bin TL bunun içerisinde su emlak vergisi vb. faizleri de var. Yaklaşık 4 milyon TL. Yani belediyemizin toplam alacağı 11 milyon 273 bin alacağımız var. Aylık zorunlu giderlerimiz 1milyon 737 bin TL’dir. Yani yıllık olmazsa olmaz gider toplamımız yaklaşık yıllık 20 milyon 844 bin TL’dir. Buna karşılık belediyemizin 2018 yılında satış ve bağış gelirleri hariç olmak üzere gelirlerimiz yaklaşık 40 milyon 548 bin TL’dir. Belediyemiz gelirlerinden, belediye ve şirket personel brüt maaşları ve diğer sabit harcamalar çıkarıldığında yıllık yaklaşık 20 milyon TL’lik kullanılabilir gelir kalmaktadır. Yani aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin TL kullanılabilir gelir kasamızda kalmaktadır. Bu paralarla çöp toplanacak, yatırım yapılacak ve 114 milyon 859 bin TL borç ödenecek. Görüldüğü üzere belediyemiz ağır borç yükü altındadır. Diğer taraftan borçlar ödenirken, sizlere söz verdiğimiz hizmetler gerçekleştirilecektir.” Şeklinde konuştu.

Arzu Baladur