Zayıflama İlacı

.

1842 0

Merve GÜR

Merve GÜR

 İmam Şafiî Muhammed b. İdris Hazretleri anlatıyor:
 
Eski zamanda pek şişman bir kral varmış. Şişko kral zeki hekimlerden birinden kendisini zayıflatacak ilaçlar talep etmiş. Doktor onu görünce şöyle demiş:
 
- Allah seni ıslah etsin! Ben ilerisini gören bir doktorum. Sana bakınca anladım ki, senin ancak bir aylık ömrün kalmış! İlacın sana bir faydası olmaz ki!
 
Bunun üzerine kral, söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak için hekimi hapsettirir. Kral da bu süre içinde halktan gizlenir. Fakat içini öyle bir üzüntü sarar ki, bir ay içinde iyiden iyiye zayıflar.
 
Bir aylık zaman geçince kral sağ salim ortaya çıkar ve hapisteki hekimi de yanına çağırır. Der ki:
 
- Yalanın ortaya çıktı. İşte ben ölmedim. Bu yalanın sebebiyle seni fena halde cezalandıracağım. Hekim ise telaşlanmadan cevap verir:
 
- Allah kralı ıslah etsin! Ben geleceği bilmede Allah'ın en düşük kuluyum. Fakat ben anladım ki, senin şişmanlığını gidermenin tek ilacı, ancak keder ve üzüntüdür. İşte bu sebepten dolayı, sana söylediğimi söyledim!
 
Bunun üzerine kral onu serbest bırakır ve kendisine iyiliklerde bulunur.
 
İmam Şafiî bu hikayeyi şu maksatla anlatmış: 'Fazla dert ve tasa, bedeni zayıflatan ve solduran şeylerdendir.' (Tabii ki sıkıntıdan fazla yeme durumu hariç)
 
Yine o şöyle derdi:
 
'Sana dininden bilgi verecek bir alimin ve beden durumundan bilgi verecek bir doktorun bulunmadığı bir memlekette oturma.'
 
Yusuf Yavuz, Semerkand
 
***
 
Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edildiğine göre; Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Her kim inanarak ve mükâfatını yalnız Allâh’tan umarak Ramazanı oruçlu geçirirse, geçmiş günahları kendisi için mağfiret olunur.” (Buhârî, Îman:28 1/15, Leyletü’l-Kadr:l, Savm:6)
 
***
 
Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri
Adıyaman
(d.1930 / ö.1993)
 
Seyyid Muhammed Raşid, 1930 yılında Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde dünyaya geldi. Babası, Gavs-i Bilvaniis Seyyid Abdülhakim el-Hüseynî ve ataları ilim ve tasavvuf ehli olup, seyyidleridir. Hazret, daha çok "Seyda" ve "Sultan Hazretleri" diye anılmıştır. Muhammed Raşid ilim ve tedris hayatına babasının yanında başladı. O sırada Güneydoğu'nun meşhur âlimlerinden yararlandı. Kısa sürede okunması adet olan ilimleri tahsil ettikten sonra icazet aldı. Bundan sonra bir yandan medrese, bir yandan da tekke hizmetleriyle meşgul oldu. Onun hizmetlerini üç devreye ayırmak mümkündür. Birinci dev­resi, ilim öğrenme ve öğretme devresi, ikinci devre, tekke hizmetleri ve riyazetler dönemi. Bu dönem hilafet alıncaya kadar devam etmiştir. Üçüncü dönemi de mürşidlik devresi olup vefatına kadar devam etmiştir. Muhammed Raşid Efendi Hazretleri'nin irşad hayatı, Adıyaman ilinin Kâhta İlçesi’nin Menzil köyünde geçmiştir. Onun en büyük zevki, tekke ve medrese hayatını birlikte yürütmesi ve her ikisinde de başarılı olmasıdır. Seyda Hazretleri, şeker ve yüksek tansiyon hastalıkları sebebiyle yıllarca süren tedaviler gördü. 22.10.1993 Cuma günü 63 yaşında Allah'ın rahmetine kavuştu. Mübarek naaşı Menzil'de toprağa verildi.
 
Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.
 
***
 
“Oruç sabrın yarısıdır. Her şeyin bir zekâtı vardır, bedenin zekâtı da oruçtur” buyurdu. (Ali el-Müttekî, Kenzü’l-ummâl: 8/444, No:23571)
 


Etiketler; #merve gür