KİLİTBAHİR'in (Yeniden Keşfi..)

.

1910 0

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan


 
Deniz Kilidi : "Kilid-ül-Bahr" Köyü hemen karşımızda değil mi?!
Bir kırık mesafe var aramızda o kadar...
Bu mesafe; deniz ile iki kıtayı bir birinden ayıran bir mesafe olduğundan belki de daha da özel
ve heyecan verici!
Ama gerçek böyle mi?
Asya yakasında, yani Çanakkale'de yaşayan bizler; Rumeli tarafında kalan ve bir çok yönü
ile meşhur bu köyümüzü ne kadar gereğince ziyaret edip Palazbaba Dağı'ndan Çanakkale'mizi
seyrediyoruz ki?!
Aslında;
Bir geline takılan iki inci küpe gibidir; Seddülbahir ve Kilitbahir....
Ama;
Kilitbahirliler:
Her hafta sonu Palaz Baba Dağı eteklerinden Çanakkaleyi seyre çıkmadığımız için bizden pek
bir şikayetçiler.
Bu;
"Palaz Baba Dağı" hangi dağ diyorsanız, bu bildiğimiz Ciğer Dağı...
Allah.. Allah.... "Ciğer Dağı" hangi yer; hangi yurttur da demeyelim artık. Kilitbahir ve
Kilitbahirliler cümle sakinler olarak; Onlara karşı bu kadar ilgisiz kaldığımız için de ayrıca bize
kızabilirler!!!!
Haksız da sayılmazlar....
Kilitbahir;
Kalesi(1462-Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır), Namazgâh Tabyaları, Koca
Seyit'in Okyanus/Ocean isimli gemiyi Boğaz'a gömdüğü Mecidiye Tabyası ile meşhurdur.
Koca Seyid gibi kahraman bir er ve askerin yanıbaşında bir başka kahraman daha vardır
Kilidülbahir'de...
O'nun ve bizlerin manevi dedesi; manevi bir Kahraman: Cahit Sultan hazretleri!
"Dur Yolcu" yazısının yer aldığı bu; "Ciğer", diğer adıyla "Palaz Baba Dağı"nın yamaçlarında
türbesi yer alan bu dedemizin iki ahlak kitabı.. şiirlerleriyle dolu bir de divanı vardır. "Divan" denen
bu güçlü şiirlerin şairlerini tanırsınız:
Fuzulî, Bâkî, Nefî, Nesimî....
Bu;
Manevi bir kahraman olan Cahit Sultan hazretlerine de bundan sebeple: CAHİDÎ SULTAN
denilmektedir.
Vakıa budur!
Cahidî Sultan'ı, hâlâ "Cahide Sultan" ve bayan olarak görenlerimiz varsa, onlar kendilerine;
Kilitbahir muhtarlığına yekûnu bol bir bağışta bulunma cezası verebilirler.
Şu sıralar Kilitbahir'i yeniden keşfetmenin zamanıdır.
Çünkü havalar serinlemeye başladığı ve Kilitbahir'in dik taş sokakları en güzel şekilde böyle
havalarda hissedilerek turlanır!
Biz;
41 kere Maşallah..
41 yıldır gidip gelmekten lezzet aldığımız bu köyümüz hakkında son ziyaretimiz esnasında da
yeni şeyler öğrendik ve Kilitbahir'i iyi bilen biriyle gezmekte geç kaldığımıza yandık.
İşte Kilid-ül-bahir yani Boğazı'nın en dar noktasında olup karşısında yer alan Çanakkale ile
birlikte bahir yani denizin kilit noktası olarak görev yapan bu köyümüzün yeniden keşfettiğimiz
özellikleri:
* Kilitbahir Kalesi'nin dünyada bir örneği yok! Çünkü bir kale ya yüksek noktalara yapılır
veya düz noktada etrafına hendek kazılarak inşa edilirmiş... Zırhlı askerler; atları ve kendileri
içine düşüp boğulsun diye de bu hendekler su doldurulur anlaşılmasın diye de üzerine saman
serpilerek "saman altından su" yürütülürmüş!!!!
* Bu kale ne tepede ve ne de ovada. Yamaçta yer aldığı 30 metre yüksekliğinde yedi katlı bir iç
kuleye sahip olup ilk gökdelenlerden birine sahip olduğu için de dünyada eşi yok...
* Tarihi çeşmeler yönünden de -nüfusuna oranla- bir benzeri yok Kilitbahir'in. Bu çeşmelerin
fotoğraflarını çekmeye doyamıyor insan...
* Kilitbahir; Tabya yönünden de yeryüzünün en zengin köyü!
* Cahidî Sultan (AHMED CÂHİDÎ EFENDİ) Halvetiye-Uşşakki düşüncesinin kurucusu Edirne'de
doğup gençlik yıllarına kadar burada yaşadı, vefatı:1659-H.1070) yanı sıra iki büyük zatın daha
türbesi var Kilitbahirde...
Cahidî'nin şu mısraları ibret vericidir ve 350 - 400 yıllık anlaşılır bir Türkçe örneğidir:
* ÂKİL İSEN/AKILLI İSEN EĞER
Bir teferrüç eyledim bakdım cihânın yüzüne
Her neye baktım ise ibret göründü gözüme
Âkil isen can kulağın aç, nazar kıl sözüme
Bir değirmendir bu dünyâ, öğüdür bir gün bizi
Câhidî geç bu hayâlden, bakma dünyâ mâlına
Zehr olur her kim sunarsa elin anın balına
Âkil isen kıl seyâhat, git Resûlün yoluna
Bir değirmendir bu dünyâ, öğüdür bir gün bizi.
* Avrupa’dan gelen donanmalara karşı Boğaz’ı savunmuştur bir Avrupa köyü olan Kilitbahir....
Daha ne olsun??!!
Sonbaharın da bir bahar olduğunu meltemi ile size derinden hissettiracak olan Kilitbahir
turunuzu; Edremit Havran’lı Onbaşı Seyit’in denize bakan bronz heykelinin yer aldığı Mecidiye
Tabyası'nda şühedamıza dualar göndererek bu hafta sonu gerçekleştirebilirsiniz!
Teklif bizden..
Gezip görmesi sizden....
Sâfânız bol olsun...
 


Etiketler; #MEHMET KAPLAN