ÜSKÜP.

.

2097 0

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

VARDAR OVASI... MAYADA’DAN KALKAN
        KAZLAR...!!!!
 
 
Vardar nehrinin her iki yakasında yer alan muhteşem Şehir...
 
“Millî Şairimiz Mehmet Âkif’in gözüyle Çanakkale Zaferi” konferansımız için gittiğimde tam anlamı ile büyülendim ve çok büyük şoklar yaşadım...
 
 
Üsküp ne zaman mı bizim oldu...?
Tabii ki 1392 senesinde.
6 buçuk asır önce..!
1390’da Yıldırım Bayezid;
Timurtaş Paşa, Evrenos ve Paşa Yiğit beyleri Sırbistan’ın fethine gönderdi.
 Osmanlı uç beylerinden Paşa Yiğit’in akınları ilen fethedili.
Saruhan bölgesinden getirtilen Türkmenler Üsküp ve yöresine yerleştirildi.
 
 
 
Ve;
Üskübümüz Balkanlar’da Osmanlı Devleti’nin en önemli uç merkezlerinden biri haline geldi.
Üsküp şimdi:
2 milyonu aşkın nüfusu bulunan Makedonyanın başkenti.
Para birimi ne mi?:
Dinar J
Konuşulan diller mi..?;
Tabii ki:
Arnavutça, Türkçe, Romca, Sırpça, Ulahça J
Bu yıl konferans vermek için dâvet aldığımda yaşadığım heyecan asla dile getirilemez. Zirâ daha önce gittiğim Kosova-Priştine’ye, Selânik ve Ege denizine, Niş ve Belgrad’a, Sofya ve İstanbul’a bağlanan önemli bir güzergâh üzerinde olan bu merkezi hiç bilmiyormuşum...
Utandım.
Çook mu çook mahçup oldum.
Çünkü yüzyıllarca birlikte yaşadığımız Arnavut kardeşlerimizin başkenti Üsküp İpekte doğmuş Millî Şairimiz Mehmet Âkif’in babası Tahir Efendi’nin memleketi burası...!
Maya dağı/Şar dağı eteğine kurulmuş Üsküpümüz.
VARDAR TÜRKÜSÜ burada 1391 yılında doğmuş ve yankılanmış 700 yıl...
Bu türkünün nasıl çıktığını sonra anlatacağım siz saygıdeğer okuyucularıma.
Hatta;
Bir araştırın bilgisayarızda.
Bakın neler okuyup duygulanacaksınız.
“Millî Şairimiz Mehmet Âkif’in gözüyle Çanakkale Zaferi” konferansımızda vücudundaki yirmiden fazla kurşun yarasıyla memleketine dönen bir Çanakkale gazisinin evladı ile de tanışmak nasip oldu.
Elçilik ve ateşelerimizin teşrif ettiği konferansımız çok başarılı geçti çok şükür....
Çok duygu dolu kucaklaşma ve gözyaşı seli yaşadık.
Evliya Çelebi Üsküp şehrinin ortasında beşgen şeklinde yüksek ve dayanıklı bir kale olup yetmiş kadar burcu bulunduğunu belirtir.
Bu kale hâlâ ziyarete açık.
Osmanlılar’ın bölgeden çekilmesinin ardından bir müddet askerî amaçla kullanılan kale restorasyoa tabi tutulmuş.
 
 
Tek havaalanı var.
Zaten;
Makedonya bir uçtan bir uca 200 kilometre.
Şuracıktan Bandırmaya kadar.
Niye anlatıyorum ki.
Tez elden Üsküp’e varın.
Çok bütçe gerektiren bir yolculuk değil oralara varmak.
İnanın:
Üsküplü olan ünlü şairimiz Yahya Kemal ve;
“Ne harâbî ne harabatiyim,
Kökü mazide olan âtiyim.”

Mısralarını Harabati tekkesini görmeden anlamak mümkün değildir....