Sağlık il Müdürlüğü ile hastaneler arasındaki bağ koptu

En çok şikayetlerin yapıldığı Sağlık İl Müdürlüğü ile sorumlu olduğu sağlık kuruluşları arasındaki bağın tamamen koptuğu belirtiliyor.

8925
Sağlık il Müdürlüğü ile hastaneler arasındaki bağ koptu

En çok şikayetlerin yapıldığı Sağlık İl Müdürlüğü ile sorumlu olduğu sağlık kuruluşları arasındaki bağın tamamen koptuğu belirtiliyor. Sendika, başhekimler, doktorlar ve çalışanların şikayetçi olması nedeniyle “İstenmeyen Müdür” ilan edilen Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı, müdürlük ile sağlık çalışanları ve kurumları arasındaki bağı koparmakla suçlanıyor. Sağlık çalışanları ve yöneticiler, müdür ve müdürlüğe ulaşamadıkları için sorunların çözülememesinden şikayetçi.
 
İl genelinde en çok şikayet alan müdürlüklerin başında Sağlık İl Müdürlüğü geliyor. Bir dönem ile gelen yatırımların geri gitmesine bile neden olan müdürlüğe yeni şikayetler eklendi. Vatandaşlar, sağlık çalışanları, başhekimler, yöneticiler ve sendikalar sık sık bu konuda şikayetlerini belli platformlarda dile getiriyorlar. Geçen süre içinde müdürlük, şikayetleri ve sorunları çözmesi yerine hem çalışanlar hem de kendisine bağlı kurumlarla mesafeyi koyarak çözüm bulduğu ifade ediliyor.
Pandemi döneminde müdürlüğün sağlık çalışanlarını yalnız bırakması yönündeki şikayetlerle tepkiler bir kat daha arttı. O zor dönemde yalnız bırakılmak ve ihtiyaçlarının karşılanmaması konusunda şikayet eden sağlık çalışanların, sorunlarını iletecek muhatap bulmamaktan şikayetçi.
Sistemdeki sorunların başında gruplaşma geldiği belirtiliyor. Hem il müdürlüğü hem de müdürlük bünyesinde çalışan müdür yardımcılarının ekibi olduğu bu ekibin dışında kimse ile görüşülmediği ifade ediliyor. Bu sorun da kurum içinde gittikçe büyüyor. Aynı zamanda döner sermaye haklarının adaletli dağıtılmaması da sık sık gündeme geliyor.
 
GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR
İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı ile ilgili en sert eleştiri Türk Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı Turan Çavdar’dan gelmişti. Çavdar, Taşçı’nın görevi kötüye kullandığını söylemişti. Çavdar, İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu geçici görevlendirmeleri eleştirerek “Yöneticilerin görevlerini kötüye kullandığının göstergesidir. Yanlış uygulama yapan yöneticiler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmalıdır” demişti.
 
Çavdar tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer vermişti; “İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı’nın vermiş olduğu bir davete katılım sağlayan sendikaların ve derneklerin de bulunduğu bir toplantıda Çanakkale’nin genç nüfusa ihtiyacı olduğunu ve bu doğrultuda İl Sağlık Müdürlüğünün birtakım çalışmalarının olduğunu belirtilmişti. Evet Çanakkale’nin memur şehri olduğu ve yaşlı bir nüfusa sahip olduğu bir gerçektir. Ancak yapılan çalışmalarda bir takım sıkıntıların olduğu apaçık ortadadır. Sağlık müdürlüğü olarak genç nüfusu arttırmak için çalışma yapıyoruz deyip 112 birimlerinde görev yapan ATT ve Paramedik kadrolarındaki sağlık çalışanlarının doğum öncesi ve sonrasında 112 birimine hizmet edemeyecekleri gerekçesiyle hastanelerde görevlendireceksin. Hiç bir yasal dayanağı olmayan bu görevlendirmeler görevli sağlık çalışanları huzursuz etmekte ve resen yapılan görevlendirmelerden muzdarip olmaktadırlar. Yıllarca mücadele verilip kazanılan annelik izni hakkı nöbet tutamadıkları gerekçesiyle gasp edilmektedir.Genç bir çalışma grubuna sahip olan 112 çalışanları bu uygulama neticesinde nasıl doğum yapıp genç nüfusa katkı sağlayacaklardır.Doğurmanın ceza olarak nitelendirildiği bir zamanda genç nüfusa katkı sağlamak pekte mümkün görünmemektedir. Ressen yapılan görevlendirmelerde amaç kurumların personel ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca yapılan geçici görevlendirmeler de süre yılda altı ay geçmez ibaresine rağmen kanun hiçe sayılıp bir yıllık görevlendirmelerde yapılmaktadır. Yapılan bu uygulama yasal olamadığı gibi aynı zamanda hak gaspı olduğu da açıktır. Yöneticilerin görevlerini kötüye kullandığının göstergesidir.”
 
DÖNER SERMAYE ADİL DAĞITILMIYOR
Son olarak bu konuda sıkıntıları Sağlık Sen şube Başkanı Suat Özen dile getirdi. “Hak Gasp Eden, Alın Terini Yok Sayan, Çarpık Döner Sermaye Sistemine Son Verilsin” diyen Özen, Sağlık çalışanlarına yönelik hayata geçirilen, ilk başlarda doğru işlese de son yıllarda sağlık çalışanlarının büyük sorunu haline gelen Döner Sermaye’yi sağlık çalışanları artık istemediğini söyledi.
 
Sağlık-Sen Çanakkale Şubesi Başkanı Suat Özen yaptığı açıklamada “Sağlık, kamunun vatandaşlarına vermekle yükümlü olduğu hizmetlerin en önemlileri arasında yer almaktadır. Sosyal devlet ilkesinin esas alındığı ülkelerde her bir vatandaş, sağlık çalışanları eliyle sunulan hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanır. Bu durum, sosyal bir hukuk devleti olan ülkemiz için de geçerlidir. Bu manada ülkemiz, çok şükür dünyanın en kapsamlı ve en donanımlı sağlık sistemlerinden birine sahiptir.  Pandemi sürecinde bir defa daha test edilen bu sistem, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır.  Elbette sistem ne kadar iyi olursa olsun ve ne kadar teknolojik donanıma sahip bulunursa bulunsun; onu işleten, ayakta tutan, memnuniyeti had safhaya yükselten, fedakar sağlık çalışanlarıdır.  Bu manada sağlık çalışanları ordumuz, pandemi süreci öncesinde olduğu gibi, salgına karşı canları pahasına yürüttükleri amansız mücadelede de bu hakikati tüm çıplaklığıyla ortaya koymuşlardır” dedi. Dökülen Ortak Alınterinin Paylaşımında Yaşanan Haksızlıkların Nedeni Döner Sermayedir Özen, sağlık çalışanlarının özenle kazandığı alın terinin paylaşımına gelince araya giren haksızlıkların nedeninin döner sermaye olduğunu belirterek “Açıkça söylemek gerekirse sağlık sistemimiz, kutsal görevlerini her koşul ve şartta üstün fedakarlıklarla yürüten sağlık çalışanlarımız sayesinde milletimizin sığındığı en güvenli liman olmuştur.  Hemşiresinden doktoruna, ambulans şoföründen sağlık teknikerine yüzbinlerce sağlık çalışanının ortak alınteri, bu limanın yegane can suyudur.  Bu limanda sağlık hizmetleri o kadar bir ve bütün yürütülmektedir ki işi, unvanı, statüsü ne olursa olsun her bir çalışanın alınteri, bir diğerinin tamamlayıcısıdır.  Bir diğer ifadeyle, sağlık hizmetlerinde sunulan hizmetin, verilen emeğin, dökülen alınterinin tamamı ortaktır ve tüm çalışanlarındır. Sağlık hizmetlerinin külfetinde söz konusu olan bu ortak paylaşım, ne yazık ki dökülen ortak alınteriyle yeşeren nimetin paylaşımında yerini; haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, huzursuzluğa ve umutsuzluğa bırakmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların ana kaynağını döner sermaye sistemi oluşturmaktadır” dedi. İlk Yıllarda Doğru Hamle Olsa da Son Yıllarda Kargaşaya Neden Oluyor 2004 yılında hayata geçirilen döner sermaye sisteminin ilk yıllarda başarılı olmasına rağmen, son yıllarda, sağlık çalışanları arasında kargaşaya neden olduğunu belirten Çanakkale Sağlık-Sen İl Başkanı Suat Özen “2004 yılında, sağlıkta yeni döneme geçiş sürecinde önemli sorunların çözümünde anahtar rol görmesi amacıyla, tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başlanan döner sermaye sistemi, ilk yıllarda başarıyla uygulanmışsa da gelinen noktada işlevini yitirip, kronik bir sorun halini almıştır.  Bu sistem nedeniyle özellikle son 6-7 yıldır, meslek ve unvan bazındaki farklı hak edişler, sağlık çalışanları arasında memnuniyet sınırlarının ötesinde ne yazık ki kargaşaya yol açmıştır.  Sistem; gerek hekimler arasında gerekse hekim dışı sağlık çalışanları arasında, dengeli ve hakkaniyetli bir paylaşıma imkan vermemektedir.  Vicdanları yaralayan aynı acı durum; iller, hastaneler ve birimler arasındaki sağlık çalışanları için de geçerlidir.   Sorun ne yazık ki her geçen gün daha da büyümekte ve içinden çıkılmaz hal almaya doğru ilerlemektedir.  Endişemiz ve aynı zamanda umudumuz, sağlık sistemine dolayısıyla insanımıza zarar verici noktalara ulaşmadan çözüme kavuşmasıdır” dedi. Son Düzenleme de Çare Olmamıştır Mart ayında döner sermaye ile ilgili yapılan değişikliğin de soruna çözüm olmadığını belirten Suat Özen “Çözüm amaçlı palyatif tedbirlerden bir sonuç çıkması da mümkün olmamıştır, olmayacaktır da. Mart ayı başında, yönetmelik değişikliğiyle yürürlüğe konulan uygulama bunun en son örneğidir. Bu yönetmelik değişikliğiyle, kısmi çözüm bir yana, sorunun derinliği ve yakıcılığı daha da artmıştır.  Şöyle ki yapılan değişiklikle birkaç meslek grubunun lehine adım atılırken, sayıları yüz binleri bulan hekim dışı sağlık çalışanları tam bir hayal kırıklığına uğratılmıştır.  Hakkaniyetle, adaletle ve vicdanla bağdaşmayan bu ve benzer düzenlemeleri kabul etmek mümkün değildir.  Döner sermaye uygulamasındaki ana kurgu değişmeden, emek ve alınteri temelli dengeli ve adil bir paylaşım gözetilmeden, sistemin teşvik ediciliği her bir çalışanı kapsayacak şekilde genişletilmeden ortaya konacak her bir düzenleme, sorunun derinleşmesinden başka bir işe yaramayacaktır.  Bu çerçevede, salgınla mücadele sürecindeki uygulamalara baktığımızda da ne yazık ki benzer olumsuzlukları görüyoruz” dedi. Ek Ödenek Değişikliği Huzursuzluk Yarattı Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarına verilmesi planlanan ek ödebek daha sonra sadece virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları ile sınırlandırılmasının huzursuzluk yarattığını da belşrten Sağlık Sen İl Başkanı Özen “Bakanlık,  sürecin en başında, performansa bakmaksızın belirlemiş olduğu usul ve esaslar çerçevesinde;  Pandemiyle mücadelede direk yer alan hekimler için tavandan,  Diğer hekimler için ise kadro ve ünvanlarına göre tavanın % 45 ile 75 aralığında, Hekim dışı sağlık çalışanları için ise tavandan ek ödeme verileceği yönünde karar aldı.   Ancak perfomansa dayalı ek ödeme sisteminin adil ve hakkaniyetli olmadığı, mevcut sorunları çözücü özelliğinin kalmadığı, ihtiyaçları karşılamadığı gibi nedenlerle, zorlu salgın günlerinde sağlık çalışanlarında ciddi huzursuzluklara yol açmıştır.  Daha vahimi, salgın süresince, hakkaniyetli olmasa da tüm sağlık çalışanlarının yararlanacağı açıklanan ek ödeme desteği, alınan yeni bir kararla, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları ile sınırlandırıldı.  Üç aylık dönemi kapsayan ek ödeme desteği uygulamasında da süre uzatımına dair yeni bir karar olmadığı için 15 Temmuz itibarıyla sona gelinmiştir. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir” dedi. Konuşmasının devamında bu Çarpık sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Özen “Neticede, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesi devam etmektedir. Sağlık çalışanları, hiç olmazsa salgınla mücadele süresince, uygulamadaki haksızlıkların giderilip ek ödeme desteğinin her bir çalışanı kapsayacak şekilde genişletilmesini beklerken, 15 Temmuz itibarıyla uygulama sona ermiştir.  Salgınla mücadelede cephenin en ön safında yer tutan ve hatta canlarıyla bedel ödeyen sağlık çalışanlarının hiçbiri, bu tür haksızlıkları kabul etmemektedir; palyatif adımlar, sorun ve memnuniyetsizlik üretmeye devam etmektedir.  Sistemi; çalışanların bir kesimini maksimum düzeyde memnun ederken, bir diğer kesimini daha az memnun ederek veyahut memnuniyetlerini sıfırlayarak sağlıklı bir şekilde sürdürmek mümkün değildir.  Neticede her bir sağlık çalışanı aynı işi yapmasa da aynı sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve risklere karşı aynı göğsü geriyor.  Salgın sürecinde de çok net bir şekilde görüldüğü gibi virüs – risk - tehdit cephede – sahada ayrım yapmıyor.  Sağlık hariç hiçbir kamu hizmetinde; aynı işi yapmasına, aynı saat çalışmasına ve aynı statüde olmasına rağmen farklı ücret alan bir çalışana rastlamak mümkün değildir.  Sonuç olarak; fedakar sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, hak gasp eden, alın terini yok sayan, bu çarpık döner sermaye sistemine bir an önce son verilmelidir.  İnsan hayatını, insan sıhhatini konu olan bir kamu hizmeti, kangren halini almış böylesine büyük bir sorunla sağlıklı işleyemez. Kamu hizmetlerinde çözüm yerine sorun üreten bir sistem, sadece çalışanları değil, herkesi sorunun bir parçası haline dönüştürür ve belli bir aşamadan sonra herkese zarar verir.  Sağlık sistemini tehdit eden döner sermaye sistemi, maalesef hızla bu yönde ilerliyor.  Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını sarsan, iş barışını ve huzurunu olumsuz etkileyen, hak kayıplarına yol açan ve çalışanları meslekten soğutan döner sermaye sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu yöndeki çağrımızı bir defa daha tekrarlıyoruz.  Hakkaniyeti esas alan döner sermaye sisteminin oluşturulması mümkündür ve bunu her platformda muhataplarımızla paylaştık. Yol yakınken, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli; sağlık çalışanlarının yüzü güldürülmelidir. Unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse, Türkiye güler” dedi.

Damla Şener Okdaş
 


Etiketler; #ali taşçı
Yorum Ekle
İsim
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İTTİFAK MI İTİLAF MI? ALİ5764 - 01.09.2020 11:15:33
Bel altı vurma işinin doğru olduğunu ve hekim arkadaşın hakkında tutanak tutup soruşturma açıldığı doğruymuş. Halk Sağlığı Başkanı olarak ilişkilendirilmesi ve Türk Sağlık Sen üyesi olduğu için önünü kesmek olduğu anlaşılmıştır. Yakışanı yapmışsınız TEBRİKLER. (Bu ittifak da bir sıkıntı var ama çözemedim)
Avatar
EN BÜYÜK SENSİN ALİİİİ5762 - 29.08.2020 13:06:21
OKUYAN 10.000 OLMADAN MANŞETTEN DÜŞME. BİR DE BİZİM PARAMIZLA YEŞİLAY DERNEĞİNİN TAMİRATINI YAPMA. SANA VE GÖZ YUMANLARA BUNUN HESABI SORULUR. KOLTUK VARKEN SÖYLEMEZLER AMA KIÇINI KALDIRDIĞIN AN SATARLAR. ÖNCEKİ HARCAMALARINDA KILIFINA UYDURDUĞUN İLE KALMAYACAK UNUTMA. NE OLUR KOLTUKTAN KIÇINI KALDIRMA.
Avatar
20235761 - 26.08.2020 23:11:45
2023 de Sağlıkçılar R.T.ERDOĞAN'a oy vermek için tereddüt etmeyecektir. Lakin siz vekillerin,vekil adaylarının ve parti başkanlarının Ali Taşçı'yı burda tuttuğunuz sürece yanınızda olmayacaktır. Halk la inatlaşmayın,gereğini yapın.
Avatar
CUMHUR ittifakı5759 - 26.08.2020 10:23:34
Siyasileri uyarıyorum. Müdür ALİ TAŞÇI koltuk da kaldığı sürece CUMHUR İTTİFAKI , ÇÜMBÜŞ İTTİFAKI oluyor.İlçe kongrelerinde 1. madde Ali haberiniz olsun.
Avatar
SAĞLIK5758 - 25.08.2020 18:45:05
Bu şahız bizi temsil etmemeli. Bunlar doğru ise bu ilin akil insanları ve sözü dinlenen kişileri yok mu?
Avatar
ALİ KALSIN BİZ GİDELİM5757 - 24.08.2020 12:13:01
Sayın yönetici: Bu yorumları görünce kusuyorum. Bu yorum ve metni görmeyenler kulaklarını tıkamış,gösterini kapatmış ve dilini yutmuş ise yapılacak bir şey kalmamış. Ali at oynatmaya devam etsin. LÜTFEN BU YAZILARI KALDIR. Bu biz sağlıkçıları üzüyor. SAYGILARIMIZLA
Avatar
BEN YAŞAYAN ÖRNEK5752 - 22.08.2020 13:37:08
Buna yabancı değilim .Bu tip hareketleri benim içinde yaptırdı. İki doktor arkadaşım bu yüzden tayin istedi Çanakkaleden ayrıldılar. Belden altına vurmak kurumun başı olan bir kişiye hiç yakışmadı .İnşallah doğru değildir .Temennim bu yöndedir. Doğru olursa hiç şaşırmam. Not: Soruşturmayı yapan kişi de hala Çanakkale de görevde.
Avatar
BEL ALTI OLMAZ5750 - 22.08.2020 11:01:08
Sayın Ali müdür;duyduklarım doğru ise doktor arkadaşımızın önünü kesmek için tutanak tutup 'BEL ALTI' vurmak insanlık değildir. Gerçekse tamam ama olmadığını sanıyorum. Bu tavır tamda senin idarecilik anlayışına uygun.'AR DAMARIN VAR İSE O KOLTUĞA BAĞLANMIŞ ZİNCİRLERİNDEN BOŞAN,MEMLEKETİMİ TERK ET.'
Avatar
Ne OLUYOR.5749 - 21.08.2020 21:35:28
Arkadaşımızın başkanlığı ismi geçmiş. Ali müdür de bayanlara 'LAF'atıyor diye hakkında tutanak tutturmuş. Gerçekten doğru ise yazık.Meydan bu kadar boş mu? İsmini bilmeyen bir çok çalışan var. Utanma denen bu duygu ALİ bey de kalmadı galiba.YETER ARTIK GERÇEKTEN AYIP OLUYOR.BU KURUMDA ÇALIŞAN KİŞİLERİN AİLELERİ VAR. GÜNAHI BUNA GÖZ YUMANLARIN BOYNUNA.Bir dakika kalmamalı,AYIP ayıp AYIP
Avatar
TEBRİKLER ALİ MÜDÜR5745 - 19.08.2020 10:47:43
Helal olsun demekten başka ne denir bilemedim. Manşetleri süsleyen,beceriksiz bir idarecinin ancak koltuk da kalması ÇANAKKALE ve TÜRKİYE de olur. Ne diyelim helal olsun. Nasıl koltuk da tutmak için kendisini savunuyor merak ettim. OTURRRRR.
Avatar
YAKIŞIR5730 - 07.08.2020 10:36:58
Analar ne evlat doğuruyor. 3888 okuma oranı ile yıldızlaştı. İlk hedef Ankara büyük büyük bir görev beklenmeli. Gidince Çanakkale ye hizmete devam eder. Nede olsa Ali topu at. Ali topu tut için iyi bir eğitim.
Avatar
DURSUN CENGİZ5729 - 04.08.2020 20:04:07
Sayın Ali bey çok okunanlar da liste başı. Ağlamak mı lazım yoksa gülmek mi lazım anlayamadım. Ne dersiniz iyi bir şey mi? (3353 kişi)
Avatar
KUL HAKKI5726 - 04.08.2020 10:53:48
Sayın Müdüre kimin kefil olduğunu bilmem. Kim veya kimler kalsın dediğini de bilmem. Ama şunu biliyorum ;bu kim ise ve kimler tutmaya çalışıyor ise '''KUL HAKKI YİYOR''' Bilmenizde fayda gördüğüm için yazıyorum ve naçizane fikrimdir.
Avatar
BAĞ MI AR DAMARIMI5723 - 02.08.2020 13:33:38
Baş da Ali beyi bu makamda tutanların 'ARDAMARI'nda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Allah'ınızı severseniz bu kişi hakkında (menfaat çevresi hariç) bir tane olumlu bir şey söyleyin. 25 yıldır bu teşkilatdayım bu kadar çalışanından kopuk bir idare ile çalışmadık. REİSİN dediği gibi HALK DAN KOPUK YAŞAMAYI BIRAKIN. Sonra sizde halkı yanınızda bulamazsınız.
Avatar
Sağlık Çalışanı Dr. Der ki ?5717 - 29.07.2020 11:27:36
Bakıyorum bu haberi an itibarı ile 2495 kişi okumuş. Bu haberin hiç mi doğruluk payı yok. Bir an önce işi bilen bir arkadaşımızı göreve getirin ki bizde önümüzü görelim. Geç kalacaksınız elinizi çabuk tutun ki pandemi patlamadan değişikliği yapın. Bizi tanıyan,bölgeyi tanıyan,insanını tanıyan bir arkadaşımız lütfen.
Avatar
BOŞ KOLTUKLAR5714 - 24.07.2020 09:32:02
4 aydır geçici görevdeyim.Bu süre zarfında hak etmiş olduğum döner sermaye katkı payı nedenini bilmediğim bir şekilde ödenmiyor. Görevlendirilmiş olduğum kuruma görevlendirme yazımın süresiz olmasından dolayı ayrılışımı da yapamıyorum. Her zaman koltuklara bilgili,liyakatlı kişileri getirmek gerekli. Yoksa boş çuvalı koy koltuk boş kalmaz. Ne diyelim 'böyle başa böyle tarak'
Avatar
MHP ve AK PARTİ5712 - 22.07.2020 15:31:52
MHP teşkilatı sayın Ali beyi istemiyor.MHP li arkadaşlarımdan alınan duyumum bu. Ortada da bir Cumhur ittifakı var.Ali Taşçı Cumhur ittifakının uyumlu çalışmasından daha mı önemli? Kesin bir dille İl başkanının müdüre karşı olduğu Ülkücüler arasında bilinen bir gerçek olduğu söyleniyor.Çanakkale SAĞ kesim bölünmüş.Bırakın artık menfaati ülkeyi düşünelim.Ortak aklı kullanalım
Avatar
SAĞLIKSIZ SAĞLIK5710 - 20.07.2020 22:46:08
Geldiği günden itibaren eleştirilen tanıdığım tek müdür Ali Taşçı. Yaptıklarını takip ediyorum ete süte dokunmuyor. Düşündüm nedeni ne olabilir diye. Kanaatim o dur ki tek kanala çalışıyor. Rüşvet yiyor demiyorum ama aldığı maaşı da hak etmiyor. İdare bir başkan ve müdürün tekelinde idare edildiği de bir gerçek. DAHA NE OLACAK DERSENİZ HAKLISINIZ. KIÇIMIZ DAN .....ALACAK HALLERİ YOK YA.
Avatar
SAĞLIKÇILAR DER Kİ ?5709 - 20.07.2020 16:26:58
Sayın TURAN,Sayın İSKENDEROĞLU Vekillerim ve Sayın Valim; Biz iş huzuru,iş barışı ve huzur içinde vatandaşımıza hizmet vermek istiyoruz. İnanın yetti,susuyor isek Vekillerimize olan saygı ve Devlet terbiyesi dir. CUMHUR ittifakının ana tabanı 'MİLLET YAŞASIN Kİ DEVLET YAŞASIN' LÜTFEN LÜTFEN BİTSİN YETER.
Avatar
DURSUN CENGİZ5708 - 20.07.2020 16:19:24
Sosyal medya,Çimer'e yazdım,Valiliğe,Sağlık Bakanlığı Tfş Kuruluna yazdım.Bunların içi boş yazılan evraklar değil.Hepsi resmi belge ile ispatlanmış 22(YİRMİİKİ)belge verdim.Şu anda da usulsüz uygulama ve hukuk çiğnenerek geçici görevdeyim.İnsan biran düşünüyor Sağlık çalışanı SAHİPSİZ mi diye.?Ücretini 3 aydır alamıyorum.Amaç zorlayıp emekli etmek ise bunu yapmayacağım.